การอัพเดท Microsoft Office ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

การอัพเดท Microsoft Office เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะ Microsoft พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และปล่อยอัพเดทใหม่ ๆ ออกมาให้ลูกค้าใช้อยู่เสมอ

สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมชุด Microsoft Office สามารถอัพเดทชุดโปรแกรมเพื่อรับฟีเจอร์ใหม่ ๆ ได้ง่าย ๆ โดยมีวิธีการดังนี้

ให้เปิดโปรแกรมในชุดไมโครซอฟต์ออฟฟิศตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมา ในตัวอย่างเปิดโปรแกรม Word แล้วคลิกที่แท็บ File

โปรแกรมเวิร์ด

คลิกที่ Account

Account Setting

About Word คือส่วนที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเวอร์ชันของชุดโปรแกรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ถ้าคุณเปิดโปรแกรมตัวอื่น ตรงนี้ก็จะเป็นคำอื่น เช่น ถ้าเป็นโปรแกรม Excel ตรงนี้ก็จะเป็น About Excel)

About Word

เมื่อต้องการอัพเดทชุดโปรแกรม ให้คลิกที่ Update Options แล้วคลิกที่ Update Now

โปรแกรมจะทำการตรวจสอบว่ามีอัพเดทใหม่หรือไม่ ให้รอสักครู่

Checking for updates

ถ้าโปรแกรมที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว ยังไม่มีตัวอัพเดทใหม่ให้ดาวน์โหลดมาใช้งาน โปแกรมจะแจ้งว่า You’re up to date ให้คลิกปุ่ม Close เพื่อปิดไปได้เลย

You're up to date

แต่ถ้าโปรแกรมของเราเป็นเวอร์ชันที่เก่าแล้ว และมีอัพเดทใหม่ๆ รอให้ดาวน์โหลดมาติดตั้ง โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศจะทำการดาวน์โหลดตัวอัพเดท และแจ้งให้เราทราบ

ดาวน์โหลดตัวอัพเดท

ซึ่งในระหว่างนี้ ถ้าเรายังมีงานที่ทำค้างอยู่ เรายังสามารถทำงานต่อได้อย่างไม่มีปัญหา

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทเสร็จเรียบร้อย โปรแกรมจะแจ้งให้เราบันทึกงานที่ทำค้างอยู่และปิดหน้าจองานนั้นไปก่อน (หมายถึงงานที่ทำด้วยชุดโปรแกรมออฟฟิศ) หลังจากนั้นคลิกปุ่ม Continue เพื่อเริ่มขั้นตอนการอัพเดท

เริ่มขั้นตอนการอัพเดท

โปรแกรมจะเริ่มกระบวนการอัพเดท ระหว่างนี้ให้รอสักครู่

Applying Updates
อัพเดท Microsoft Office

เมื่อเสร็จสิ้นการอัพเดท โปรแกรมจะแจ้งให้เราทราบ ให้คลิกปุ่ม Close ได้เลย

อัพเดท Microsoft Office เสร็จเรียบร้อย

เมื่อทำการตรวจสอบเวอร์ชันของโปรแกรม จะเห็นว่าหมายเลขเวอร์ชันของโปรแกรมได้เปลี่ยนไปเป็นเวอร์ชันใหม่เรียบร้อย

เวอร์ชันใหม่