การตั้งค่าหน่วยวัดไม้บรรทัดเป็นเซ็นติเมตร นิ้ว มิลลิเมตร ใน Microsoft Word 2019

เวลาที่เราทำงานเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word จะมีไม้บรรทัดสำหรับวัดระยะให้เราได้ใช้งานที่ด้านข้างซ้าย และด้านบนของเอกสาร

ถ้าไม่มีไม้บรรทัดปรากฏขึ้นมาให้คลิกที่แท็บ View แล้วติ๊กถูกที่ Ruler

ซึ่งโดยปกติ ค่าเริ่มต้นของหน่วยวัดไม้บรรทัดจะเป็นหน่วย Inches (นิ้ว) แต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนหน่วยวัดเป็นหน่วยอื่น เช่น เซ็นติเมตร ก็สามารถทำได้ ด้วยวิธีการดังนี้

  • คลิกที่เมนู File
  • คลิกที่ Options

จะปรากฏหน้า Word Options ขึ้นมา ให้คลิกที่ Advanced

ในส่วน Display ที่ตัวเลือก Show measurements in units of: ให้คลิกที่ดร็อปดาวน์ลิสต์ แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ เช่น Inches (นิ้ว), Centimeters (เซ็นติเมตร), Millimeters (มิลลิเมตร) เป็นต้น เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK

ไม้บรรทัดจะถูกแสดงในหน่วยที่เราเลือกไว้ (ในตัวอย่างเลือกเป็น Centimeters (เซ็นติเมตร))