วิธีซ่อนหัวคอลัมน์ใน Excel

ใน Excel จะแสดงข้อมูลในรูปแบบ แถว และ คอลัมน์ ด้านบนจะมีพื้นที่สำหรับแสดงหัวคอลัมน์ โดยจะแทนชื่อคอลัมน์ด้วยตัวอักษร A, B, C ไปเรื่อย ๆ

ส่วนด้านหน้าจะมีพื้นที่สำหรับแสดงตัวเลขลำดับของแถว โดยจะแสดงตั้งแต่เลข 1,2,3 ไปเรื่อย ๆ

โดยพื้นที่ดังกล่าว เราสามารถซ่อนไปก่อนก็ได้ ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีการอ้างอิงถึงแถวและคอลัมน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ทำงานให้กับ Worksheet ของเรา โดยมีวิธีการทำดังนี้

  • คลิกที่ View
  • ติ๊กเครื่องหมาย ✔ หน้าตัวเลือก Headings ออกไป

เพียงแค่นี้หัวคอลัมน์ก็จะถูกซ่อนไปแล้ว เราจะได้พื้นที่การทำงานเพิ่มขึ้นมาอีกนิด

ถ้าต้องการให้แสดงหัวคอลัมน์เหมือนเดิม ก็แค่ทำตามวิธีเดิม แล้วติ๊กเครื่องหมาย ✔ หน้าตัวเลือก Headings แค่นั้นเอง