วิธีแบ่งข้อมูลในคอลัมน์เดียวออกเป็นหลาย ๆ คอลัมน์ ด้วยคำสั่ง Text to Columns ใน Excel

ถ้ามีข้อมูลยาว ๆ อยู่ในคอลัมน์เดียว แต่มีการแยกข้อมูลชัดเจน เช่น แยกด้วยการเคาะเว้นวรรค แยกด้วยเครื่องหมายคอมม่า เป็นต้น เราสามารถแยกข้อมูลเหล่านั้นไปไว้ในคอลัมน์อื่นเพื่อความชัดเจนได้อย่างรวดเร็วด้วยคำสั่ง Text to Columns ดังตัวอย่าง

เรามีข้อมูล ชื่อ สกุล อยู่ในคอลัมน์ B โดยข้อมูลชื่อและนามสกุล ถูกคั่นด้วยการเคาะเว้นวรรค เราต้องการแยกชื่อและนามสกุลออกไปอยู่คนละคอลัมน์ สามารถใช้คำสั่ง Text to Columns ช่วยได้ ดังนี้

  • เลือกข้อมูลที่ต้องการแยก
  • คลิกเมนู Data
  • คลิกคำสั่ง Text to Columns

หน้าต่าง Convert Text to Columns Wizard จะถูกเปิดขึ้นมา

  • เลือก Delimited
  • คลิกปุ่ม Next

ข้อมูลตัวอย่างของเราคั่นด้วยการเคาะเว้นวรรค

  • ติ๊ก ✔ เลือก Space เพราะข้อมูลของเราคั่นด้วย Space
  • คลิกปุ่ม Next
  • คลิกปุ่ม Finish

เพียงเท่านี้ ข้อมูลก็จะถูกแยกตามที่เราต้องการ