วิธีเติมข้อมูลแบบข้อความอัตโนมัติใน Excel

ใน Excel ถ้าเราต้องการเติมข้อมูลซ้ำ ๆ กัน หลาย ๆ เซลล์ หรือคัดลอกข้อมูลจากเซลล์ไปยังเซลล์อื่นที่อยู่ติดกันหลาย ๆ เซลล์ สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยใช้ความสามารถ Auto fill ของ Excel ดังนี้

  • คลิกที่เซลล์ที่ต้องการคัดลอกข้อมูล
  • จะมีกรอบปรากฏขึ้นมารอบ ๆ เซลล์ และมีจุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่มุมขวาด้านล่าง
  • นำเมาส์ไปชี้จุดสี่เหลี่ยมดังกล่าวจนเมาส์กลายเป็นเครื่องหมาย +
  • คลิกและลากไปยังเซลล์ที่ต้องการเติมข้อมูล

จะได้ข้อมูลเหมือนกับเซลล์ต้นทางตามที่เราต้องการ

ตัวเลือกการเติมข้อมูล

เมื่อเราทำการคลิกลากเพื่อเติมข้อมูลตามวิธีด้านบนแล้ว หลังจากปล่อยเมาส์จะมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ปรากฏขึ้นมาที่มุมขวาด้านล่างของเซลล์สุดท้ายที่ถูกเติมข้อความ

ถ้านำเมาส์ไปคลิกจะมีตัวเลือกสำหรับการเติมข้อความปรากฏขึ้นมาใหเราเลือก ดังนี้

  • Copy Cells คัดลอกเนื้อหาในเซลล์แรกมาเติม (เป็นค่าเริมต้นอยู่แล้วสำหรับการเติมข้อมูลที่เป็นข้อความล้วน)
  • Fill Formatting Only คัดลอกเฉพาะรูปแบบของเซลล์ต้นทางมา เช่น สีตัวอักษร เป็นต้น ไม่มีการคัดลอกข้อมูลมา
  • Fill Without Formatting คัดลอกเฉพาะข้อมูลมาเติม ไม่เอารูปแบบเซลล์มาด้วย
  • Flash Fill เติมรายการข้อมูลต่อเนื่องแบบรวดเร็ว