สเตทเมนต์ของภาษา JavaScript

JavaScript Statements สเตทเมนต์ของภาษาจาวาสคริปต์ ประกอบไปด้วย Values, Operators, Expressions, Keywords และ Comments เมื่อเขียนสเตทเมนต์ใด ๆ ไปแล้ว จะปิดท้ายด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอน ( ; ) เช่น

var a, b, c;   // ประกาศตัวแปร 3 ตัว
a = 8;      // กำหนดค่าให้ตัวแปร a
b = 9;      // กำหนดค่าให้ตัวแปร b
c = a * b;    // นำตัวแปร a และ b มาบวกกันแล้วเก็บไว้ที่ตัวแปร c

เมื่อคั่นแต่ละสเตทเมนต์แล้ว เราสามารถเขียนหลาย ๆ สเตทเมนต์ไว้ในบรรทัดเดียวกันได้

a = 9; b = 2; c = a + b;

การเขียนสเตทเมนตยาว ๆ แยกเป็นหลายบรรทัด

เราสามารถเขียนสเตทเมนต์ที่มีความยาวมาก ๆ แยกเป็นหลาย ๆ บรรทัดได้ ตราบใดที่ยังไม่เจอเครื่องหมาย ; ถือว่าสเตทเมนต์ทั้งหมดเป็นสเตทเมนต์เดียวกัน เช่น

document.getElementById("demo").innerHTML =
"www.dcrub.com"; 

บล็อกของโค้ดในภาษา JavaScript

การจัดกลุ่มโค้ดคำสั่งในภาษา JavaScript จะทำโดยการเขียนโค้ดเหล่านั้นไว้ในเครื่องหมาย curly brackets {…} หรือที่เราเรียกว่าวงเล็บปีกกานั่นเอง เป้าหมายก็คือ เพื่อให้โค้ดเหล่านั้นประมวลผลด้วยกันหรือเป็นกลุ่มเดียวกัน เช่น การสร้างฟังก์ชัน การทำงานแบบลูป การเช็คเงื่อนไข เป็นต้น

function myFunction() {
 document.getElementById("demo1").innerHTML = "สวัสดีจาวาสคริปต์";
 document.getElementById("demo2").innerHTML = "Hello JavaScript";
}