JavaScript Comments การเขียนคอมเมนต์ในภาษาจาวาสคริปต์

คอมเมนต์ มีไว้สำหรับอธิบายการทำงานของโค้ด เพื่อให้ผู้ที่มาอ่านโค้ดทีหลังสามารถเข้าใจได้ง่าย หรือแม้แต่ตัวเราเองเมื่อกลับมาดูโค้ดทีหลังก็ไม่ต้องมานั่งเดาว่าโค้ดส่วนนั้นคืออะไร นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการทำให้โค้ดบางส่วนไม่ถูกประมวลผลได้ด้วย

Single Line Comment คอมเมนต์แบบบรรทัดเดียว

การคอมเมนต์แบบบรรทัดเดียว สามารถทำได้โดยการวางเครื่องหมายสแลช 2 สองอัน // ไว้ด้านหน้าคำหรือข้อความที่ต้องการทำเป็นคอมเมนต์ อะไรก็ตามที่อยู่หลังเครื่องหมาย // จะไม่ถูกประวลผล เช่น

// คอมเมนต์ 1
document.getElementById("myHeading").innerHTML = "หัวเรื่อง";

// คอมเมนต์ 2
document.getElementById("myParagraph").innerHTML = "ย่อหน้า";

//document.getElementById("myParagraph").innerHTML = "ย่อหน้า";

var x = 5;      // ประกาศตัวแปรพร้อมกำหนดค่า
var y = x + 2;  // แบบนี้ก็ได้เหมือนกัน

Multi-line Comment คอมเมนต์แบบหลายบรรทัด

Multi-line comments หรือคอมเมนต์แบบหลายบรรทัด จะเริ่มด้วย /* และปิดท้ายด้วย */ ข้อความใด ๆ ก็ตามที่อยู่ระหว่างเครื่องหมาย /* และ */ จะไม่ถูกประมวลผล เช่น

/*
คอมเมนต์บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3
*/
document.getElementById("myHeading").innerHTML = "หัวเรื่อง";
document.getElementById("myParagraph").innerHTML = "ย่อหน้า";