จัดการกับบทความใน Blogger

เมื่อเราเขียนบทความไปหลาย ๆ บทความ เราจะเห็นบทความเหล่านั้นปรากฏเรียงรายอยู่ในหน้า Dashboard โดยเรียงลำดับจากบทความที่ใหม่กว่าไปหาบทความที่เก่ากว่าตามลำดับ

เราสามารถจัดการกับบทความเหล่านั้นได้อย่างสะดวกสบาย

เมื่อเรานำเมาส์ไปชี้เหนือชื่อบทความใด ๆ จะมีคำสั่งย่อยปรากฏขึ้นมาที่ใต้ชื่อบทความนั้น ๆ ให้เราจัดการกับบทความนั้นได้อย่างสะดวก

  • แก้ไข คือคำสั่งสำหรับเปิดเข้าไปแก้ไขเนื้อหาในบทความ
  • ดู คือคำสั่งสำหรับเปิดดูบทความนั้นผ่านหน้าบล็อก
  • ลบ คือคำสั่งสำหรับลบบทความนั้น ๆ

การจัดการทีละหลายบทความ

เราสามารถจัดการกับบทความทีละหลายบทความได้ โดยการติ๊กเลือกที่หน้าบทความหลาย ๆ บทความ แล้วทำคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  • ป้ายกำกับใหม่ คือคำสั่งสำหรับกำหนดป้ายกำกับหรือ Tag ให้กับบทความที่เลือก
  • เผยแพร่ คือคำสั่งสำหรับเผยแพร่บทความที่เลือกให้ออนไลน์สู่สายตาสาธารณชน (ในกรณีที่บทความนั้น ๆ ยังเป็นฉบับร่าง)
  • เปลี่ยนกลับเป็นฉบับร่าง คือคำสั่งสำหรับกำหนดให้บทความที่เลือกเป็นฉบับร่าง คือหยุดการเผยแพร่ไปก่อน เพื่อแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  • รูปสัญลักษณ์ถังขยะ คือคำสั่งสำหรับลบบทความที่เลือก