จัดการกับแท็ก Tags ใน WordPress

แท็ก Tag เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างมีความสำคัญและมีประโยชน์กับบทความที่เราเขียนไปใน WordPress เพราะแท็กสามารถบ่งบอกได้ว่า ในบทความนั้น ๆ มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับอะไรบ้าง

นอกจากนี้ เมื่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราคลิกที่แท็ก จะทำให้ผู้เยี่ยมชมได้เห็นบทความอื่น ๆ ที่มีแท็กเดียวกันนี้อยู่ ทำให้ผู้เยี่ยมชมได้อ่านบทความอื่น ๆ ในเว็บไซต์ของเรามากขึ้นอีกด้วย เป็นการโปรโมทบทความไปในตัวครับ

ถ้าต้องการจัดการกับ แท็ก เช่น เพิ่มแท็กใหม่ แก้ไขแท็ก ลบแท็ก เป็นต้น สามารถทำได้ง่าย ๆ ครับ

ในหน้า Dashboard ให้เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ Posts แล้วคลิกที่ Tags แค่นี้ระบบก็จะมาเราเข้าสู่หน้าจัดการกับแท็ก

เพิ่มแท็กใหม่

ในหน้าแท็ก Tags ด้านซ้ายมือจะมีช่องอยู่ 3 ช่อง สำหรับให้เราเพิ่มแท็กใหม่เข้าไปในระบบได้ ดังนี้

 1. Name ชื่อแท็ก
 2. Slug ชื่อแทนแท็ก (ส่วนนี้จะไปปรากฏอยู่ใน URL)
 3. Description รายละเอียดของแท็ก

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Add New Tag เพื่อเพิ่มแท็ก แท็กที่เพิ่มมาใหม่จะไปปรากฏอยู่ด้านขวามือ

รายการแท็ก

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1. ชื่อแท็กที่เราเพิ่มเข้าไป (Name)
 2. รายละเอียดของแท็ก (Description)
 3. ชื่อแทนแท็ก (Slug)
 4. ตัวเลขแสดงจำนวนบทความที่มีแท็กนั้นอยู่ เช่น 10 ก็หมายความว่า มีบทความทั้งหมด 10 บทความที่ใช้แท็กนี้

นอกจากนี้ ถ้าเราเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือรายการแท็ก จะมีเมนูย่อยปรากฏขึ้นมาให้เราจัดการกับบทควานั้นได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้

 • Edit แก้ไขแท็ก
 • Quick Edit แก้ไขอย่างรวดเร็ว
 • Delete ลบแท็ก
 • View คลิกดูว่ามีบทความไหนบ้างใช้แท็กนั้นอยู่

การแก้ไขแท็ก

เมื่อต้องการแก้ไขแท็ก ให้นำเมาส์เลื่อไปวางเหนือรายการแท็กที่ต้องการแก้ไข จะมีเมนูปรากฏขึ้นมา ให้คลิกที่ Edit จะเข้าสู่หน้าแก้ไขแท็ก ให้กรอกรายละเอียดเหมือนตอนเพิ่มแท็กใหม่ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Update เพื่อบันทึกการแก้ไข

การแก้ไขแท็ก

การแก้ไขแท็กอย่างรวดเร็ว

เมื่อต้องการแก้ไขแท็กอย่างรวดเร็ว ให้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือรายชื่อแท็กที่ต้องการแก้ไข จะมีเมนูปรากฏเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกที่ Quick Edit แล้วทำการแก้ไขได้เลย โดยจะสามารถแก้ไขได้เฉพาะชื่อแท็กและ Slug เท่านั้น เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Update Tag เพื่อบันทึกการแก้ไข

อัพเดทแท็ก

การลบแท็ก

ถ้าต้องการลบแท็กใด ๆ ให้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือรายชื่อแท็กที่ต้องการแก้ไข จะมีเมนูปรากฏเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกที่ Delete ระบบจะถามว่าต้องการลบหรือไม่ ให้คลิกที่ปุ่ม OK เพื่อยันยันการลบแท็ก

ยืนยันการแก้ไขแท็ก

การลบหลายแท็กพร้อมกัน

ถ้าต้องการลบแท็กจำนวนมากพร้อมกัน สามารถทำได้โดยการติ๊กเลือกที่เช็คบ๊อกซ์หน้ารายการแท็กที่ต้องการ เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิกที่ Bulk Actions แล้วเลือก Delete เสร็จแล้วคลิก Apply แท็กทั้งหมดที่เราเลือกจะถูกลบทันที