Blogger การแทรกวิดีโอในบทความ

เราสามารถแทรกวิดีโอเข้ามาในบทความใน Blogger ได้ง่ายมาก ๆ โดยสามารถอัพโหลดไฟล์วิดีโอจากเครื่องเราเอง หรือแทรก URL วิดีโอจาก Youtube ก็ได้เช่นกัน

การอัปโหลดวิดีโอมาใช้งานในบทความ

การอัปโหลดวิดีโอจากเครื่องคอมพ์พิวเตอร์ของเรามาใช้งานในบทความสามารถทำได้ดังนี้

ให้คลิกที่ตำแหน่งที่เราต้องการแทรกวิดีโอในบทความ แล้วคลิกที่สัญลักษณ์ (แทรกวิดีโอ) ที่แถบเครื่องมือด้านบน

คลิกที่แท็บ “อัปโหลด” แล้วคลิกที่ปุ่ม “เลือกวิดีโอที่จะอัปโหลด”

คลิกเลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Open เพื่อเริ่มต้นการอัปโหลดวิดีโอ

อีกวิธีหนึ่ง เราสามารถลากไฟล์วิดีโอจากเครื่องของเราเข้ามาวางในบริเวณกรอบเส้นประเลยก็ได้เช่นกัน วิดีโอของเราก็จะถูกอัปโหลดเข้ามาในบทความ

ข้อเสียของการอัปโหลดวิดีโอจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามาไว้ในบทความก็คือ เราสามารถอัปโหลดไฟล์วิดีโอที่มีขนาดไม่เกิน 100 MB เท่านั้น ถ้าเราอัปโหลดไฟล์วิดีโอที่มีขนาดเกิน 100 MB จะเกิดข้อผิดพลาด และไม่สามารถอัปโหลดต่อได้

การแทรกวิดีโอจาก Youtube

จากปัญหาเรื่องขนาดของไฟล์วิดีโอที่เราสามารถอัปโหลดได้ไม่เกิน 100 MB ต่อ 1 ไฟล์ เราสามารถแก้ปัญหาได้โดยการอัปโหลดวิดีโอไปไว้ใน YouTube เสียก่อน แล้วคล่อยนำลิงค์ของวิดีโอมาแทรกในบทความอีกที

สำหรับการแทรกวิดีโอจาก YouTube สามารถทำได้ดังนี้

  1. คลิกที่แท็บ “จาก YouTube”
  2. กรอกคีเวิร์ดที่เกี่ยวกับวิดีโอที่ต้องการ
  3. คลิกปุ่มค้นหา (รูปแว่นขยาย)
  4. จะมีผลลัพธ์เป็นวิดีโอที่ตรงกับคีเวิร์ด ให้คลิกเลือกวิดีโอที่ต้องการ
  5. คลิกปุ่ม “เลือก”

วิดีโอที่เราเลือกจะถูกแทรกเข้ามาในบทความทันที