Blogger การสร้างหน้าเว็บให้บล็อก

เพจ หน้าเพจ หรือ หน้าเว็บ ก็คือหน้าเว็บไซต์หน้าหนึ่งที่สามารถแสดงเนื้อหาต่าง ๆ ได้เหมือนกันกับบทความทั่ว ๆ ไป เพียงแต่หน้าเว็บนี้จะเป็นเอกเทศ ไม่ปะปนกับบทความทั่วไป

และบทความต่าง ๆ ที่เราเขียนไปจะแสดงในหน้าแรกของบล็อกโดยอัตโนมัติ เรียงลำดับจากบทความใหม่ล่าสุดไปหาบทความเก่าสุดตามตำดับ

และหน้าเว็บ หรือหน้าเพจ จะไม่แสดงให้เห็นในลักษณะนั้น ถ้าต้องการให้หน้าเว็บแสดง เราต้องสร้างเมนูเพื่อลิงค์ไปยังหน้าเว็บนั้น

โดยปกติหน้าเว็บเราจะเอาไว้สำหรับแสดงเนื้อหาบางอย่างที่เป็นเอกเทศ เช่น หน้าติดต่อ หน้าเกี่ยวกับเรา เป็นต้น

การสร้างหน้าเว็บใหม่ สามารถทำได้ดังนี้

  1. คลิกที่เมนู “หน้าเว็บ”
  2. คลิกปุ่ม “หน้าเว็บใหม่”

จะเข้าสู่หน้าสำหรับเขียนเนื้อหาให้หน้าเว็บ

เราสามารถเขียนเนื้อหาต่าง ๆ ลงไปได้เช่นเดียวกันกับการเขียนบทความ

เมื่อเขียนหน้าเว็บและเผยแพร่หรือบันทึกเป็นที่เรียบร้อย หน้าเว็บที่เราสร้างไว้จะปรากฏอยู่ในหน้า “หน้าเว็บ”

เราสามารถจัดการกับหน้าเว็บเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันกับการจัดการบทความ

ถ้าต้องการให้หน้าเว็บที่เราได้สร้างไว้แสดงต่อสาธารณชน เราต้องสร้างเมนูเพื่อลิงค์ไปยังหน้าเว็บนั้น ๆ