การเขียนข้อความแบบรายการ List ใน WordPress

ใน WordPress เราสามารถเขียนข้อความแบบรายการ List ได้ง่าย ๆ ทั้งที่เป็นรายการแบบเรียงลำดับ และรายการแบบไม่เรียงลำดับ

การสร้างรายการ List แบบไม่มีเลขลำดับ (Unordered List) ใน WordPress

  1. คลิกที่ปุ่ม Add Block
  2. เลือกบล็อกในกลุ่ม Common Blocks
  3. คลิกเลือกบล็อกประเภท List

เพียงแค่นี้เราก็จะได้บล็อกประเภทรายการ List มาใช้ในบทความ

Unordered List

ซึ่งค่าตั้งต้น เมื่อเราเพิ่มบล็อกประเภท List เข้ามาครั้งแรก เราจะได้ List แบบไม่มีหมายเลขลำดับ (Unordered List)

การสร้างรายการ List แบบมีเลขลำดับ (Ordered List) ใน WordPress

หากต้องการให้ลิสต์ของเราเป็นลิสต์แบบมีเลขลำดับ สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงกดปุ่ม Convert to ordered list ที่ทูลบ๊อกซ์ด้านบนบล็อก เราก็จะได้ลิสต์แบบมีหมายเลขลำดับ Ordered List ตามต้องการ

Ordered List

การทำรายการย่อยใน List

ถ้าเราต้องการทำรายการหลายระดับ เช่น ในรายการที่ 1 มีรายการย่อย และในรายการย่อยของรายการที่ 1 ก็มีรายการย่อยอีก เป็นต้น เราสามารถทำได้ดังนี้

  1. ใช้เมาส์คลิกลากเพื่อเลือกรายการที่ต้องการทำเป็นรายการย่อย
  2. คลิกปุ่ม Indent list item

เพียงแค่นี้เราก็จะได้รายการย่อยตามที่ต้องการ

ถ้าต้องการเปลี่ยนรายการที่ทำเป็นรายการย่อย ให้กลับมาเป็นรายการหลักเหมือนเดิม สามารถทำได้โดยการเลือกรายการนั้น ๆ แล้งคลิกที่ปุ่ม Outdent list item

เพียงแค่นี้ รายการย่อยที่เราทำไว้ก็จะกลับมาเป็นรายการหลักเหมือนเดิมแล้วครับ