Skip to content
หน้าแรก » การสร้างหน้าเพจ Page ใน WordPress

การสร้างหน้าเพจ Page ใน WordPress

การสร้างหน้าเพจ Page ใน WordPress

การสร้างหน้าเพจ Page ใน WordPress

Page หรือที่เราเรียกว่า หน้าเว็บเพจ เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ซึ่งเพจหรือหน้าที่ว่านี้ มีไว้สำเสนอข้อมูลที่เป็นแบบ Static เป็นข้อมูลคงที่ เช่น หน้าเกี่ยวกับ ซึ่งอธิบายว่าเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับอะไร หน้าติดต่อ สำหรับเป็นแบบฟอร์มติดต่อสื่อสาร หรือแสดงข้อมูลสำหรับติดต่อ เป็นต้น ซึ่งการเขียนเนื้อหาลงไปในเพจนั้นจะเหมือนกันกับการเขียนเนื้อหาลงไปในโพสต์ทั่วไป แต่ต่างกันที่จุดประสงค์ของการนำไปใช้งานเท่านั้น

สำหรับการสร้างเพจ Page ใน WordPress สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

 • ในหน้า Dashboard คลิกที่เมนู Pages ซึ่งอยู่ในไซด์บาร์ด้านซ้ายมือ
 • คลิกที่เมนูย่อย Add New
 • หรือคลิกที่ปุ่ม Add New ด้านบนก็ได้เช่นกัน

เมื่อเข้าสู่หน้าสร้างเพจ เราสามารถเพิ่มบล็อกประเภทต่าง ๆ เข้ามาในเพจได้เหมือนในโพสต์ ส่วนการตั้งค่าจะมีแตกต่างกันบ้าง ดังนี้

Visibility

ที่แท็บ Document ในไซด์บาร์ด้านขวามือ ในส่วน Status & Visibility คลิกที่ Public ด้านหลัง visibility เราจะสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้เพจได้ดังนี้

 • Public เผยแพร่เพจแบบสาธารณะ ทุกคนสามารถเห็นได้
 • Private ให้เห็นเพจนี้ได้เฉพาะผู้ใช้ระดับ Admin และ Editor เท่านั้น
 • Password Protected ตั้งรหัสผ่านให้หน้า จะทำให้เปิดดูหน้านี้ได้เฉพาะผู้ที่มีรหัสผ่านเท่านั้น

Publish

ในส่วนของตังเลือก Publish เราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้หน้าเพจที่เราสร้างเผยแพร่ทันทีหรือจะกำหนดเวลาเผยแพร่เป็นวันเวลาอื่น ๆ

กำหนดเวลาเผยแพร่เพจ

เมื่อเราคลิกเลือกกำหนดเวลาเผยแพร่ ถ้าเลือกวันเวลาเป็นวันเวลาในอนาคต ปุ่ม Publish… จะเปลี่ยนเป็น Schedule… เมื่อได้กำหนดเวลาแล้วให้คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อตั้งเวลาการเผยแพร่เพจ

การตั้งค่าอื่น ๆ เพิ่มเติม

 • Permalink เราสามารถตั้ง Slug ของเพจโดยกรอกลงในช่อง URL Slug
 • Featured Image เราสามารถกำหนดรูปภาพประจำเพจได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Set featured image แล้วเลือกรูปภาพมาใช้
 • Discussion เราสามารถกำหนดได้ว่าจะอนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมเขียนความคิดเห็นในเพจได้หรือไม่ ถ้าอนุญาตให้ติ๊กที่เช็คบ๊อกซ์หน้า Allow Comments
 • Page Attributes เราสามารถกำหนดเพจแม่ และจัดลำดับการเรียงให้เพจปัจจุบันได้ ดังนี้
  • Parent Page คลิกเพื่อเลือกว่า จะให้เพจปัจจุบ้นอยู่ภายใต้เพจใด
  • Order ใส่ตัวเลขเพื่อจัดลำดับให้เพจปัจจุบันว่าจะให้อยู่ในลำดับใด (กรณีที่มีเพจอื่น ๆ อยู่ภายใต้เพจแม่เดียวกัน)