การสร้างหน้าเพจ Page ใน WordPress

Page หรือที่เราเรียกว่า หน้าเว็บเพจ เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ซึ่งเพจหรือหน้าที่ว่านี้ มีไว้สำเสนอข้อมูลที่เป็นแบบ Static เป็นข้อมูลคงที่ เช่น หน้าเกี่ยวกับ ซึ่งอธิบายว่าเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับอะไร หน้าติดต่อ สำหรับเป็นแบบฟอร์มติดต่อสื่อสาร หรือแสดงข้อมูลสำหรับติดต่อ เป็นต้น ซึ่งการเขียนเนื้อหาลงไปในเพจนั้นจะเหมือนกันกับการเขียนเนื้อหาลงไปในโพสต์ทั่วไป แต่ต่างกันที่จุดประสงค์ของการนำไปใช้งานเท่านั้น

สำหรับการสร้างเพจ Page ใน WordPress สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

 • ในหน้า Dashboard คลิกที่เมนู Pages ซึ่งอยู่ในไซด์บาร์ด้านซ้ายมือ
 • คลิกที่เมนูย่อย Add New
 • หรือคลิกที่ปุ่ม Add New ด้านบนก็ได้เช่นกัน

เมื่อเข้าสู่หน้าสร้างเพจ เราสามารถเพิ่มบล็อกประเภทต่าง ๆ เข้ามาในเพจได้เหมือนในโพสต์ ส่วนการตั้งค่าจะมีแตกต่างกันบ้าง ดังนี้

Visibility

ที่แท็บ Document ในไซด์บาร์ด้านขวามือ ในส่วน Status & Visibility คลิกที่ Public ด้านหลัง visibility เราจะสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้เพจได้ดังนี้

 • Public เผยแพร่เพจแบบสาธารณะ ทุกคนสามารถเห็นได้
 • Private ให้เห็นเพจนี้ได้เฉพาะผู้ใช้ระดับ Admin และ Editor เท่านั้น
 • Password Protected ตั้งรหัสผ่านให้หน้า จะทำให้เปิดดูหน้านี้ได้เฉพาะผู้ที่มีรหัสผ่านเท่านั้น

Publish

ในส่วนของตังเลือก Publish เราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้หน้าเพจที่เราสร้างเผยแพร่ทันทีหรือจะกำหนดเวลาเผยแพร่เป็นวันเวลาอื่น ๆ

กำหนดเวลาเผยแพร่เพจ

เมื่อเราคลิกเลือกกำหนดเวลาเผยแพร่ ถ้าเลือกวันเวลาเป็นวันเวลาในอนาคต ปุ่ม Publish… จะเปลี่ยนเป็น Schedule… เมื่อได้กำหนดเวลาแล้วให้คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อตั้งเวลาการเผยแพร่เพจ

การตั้งค่าอื่น ๆ เพิ่มเติม

 • Permalink เราสามารถตั้ง Slug ของเพจโดยกรอกลงในช่อง URL Slug
 • Featured Image เราสามารถกำหนดรูปภาพประจำเพจได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Set featured image แล้วเลือกรูปภาพมาใช้
 • Discussion เราสามารถกำหนดได้ว่าจะอนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมเขียนความคิดเห็นในเพจได้หรือไม่ ถ้าอนุญาตให้ติ๊กที่เช็คบ๊อกซ์หน้า Allow Comments
 • Page Attributes เราสามารถกำหนดเพจแม่ และจัดลำดับการเรียงให้เพจปัจจุบันได้ ดังนี้
  • Parent Page คลิกเพื่อเลือกว่า จะให้เพจปัจจุบ้นอยู่ภายใต้เพจใด
  • Order ใส่ตัวเลขเพื่อจัดลำดับให้เพจปัจจุบันว่าจะให้อยู่ในลำดับใด (กรณีที่มีเพจอื่น ๆ อยู่ภายใต้เพจแม่เดียวกัน)