จัดการกับรูปภาพในบทความ WordPress

เราสามารถแทรกรูปภาพเข้ามาในบทความได้ง่าย ๆ ดังนี้

 1. คลิกที่ปุ่ม Add Block
 2. คลิกเลือกบล็อก Image หรือกรอกคำว่า Image ในช่องค้นหาบล็อกก็ได้ แล้วคลิกเลือกบล็อก Image

จะปรากฏบล็อกสำหรับแทรกรูปภาพเข้ามาทันที ซึ่งเราสามารถจัดการได้ดังนี้

 1. Align Left จัดให้รูปภาพอยู่ชิดด้านซ้าย และข้อความล้อมรอบ
 2. Align Center จัดให้รูปภาพอยู่กึ่งกลาง และข้อความอยู่ด้านบนและด้านล่าง
 3. Align Right จัดให้รูปภาพอยู่ชิดด้านขวา และข้อความอยู่ล้อมรอบ
 4. Wide Width จัดให้รูปภาพมีความกว้างเต็มความกว้างของบล็อกโดยชิดขอบด้านซ้ายและขวา
 5. Full Width จัดให้รูปภาพมีความกว้างเต็มขอบของบราวเซอร์
 6. Upload แทรกรูปภาพโดยการอัพโหลดไฟล์รูปภาพเข้ามาใหม่
 7. Media Library แทรกรูปภาพโดยการเลือกจากคลังสื่อ
 8. Insert from URL แทรกรูปภาพโดยการนำ URL ของรูปภาพมาวาง
 9. เราสามารถลากรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของเรามาวางในพื้นที่เพื่อแทรกรูปภาพได้เลย

เมื่อแทรกรูปภาพเข้ามาในบล็อกแล้ว เราสามารถย่อหรือขยายรูปภาพได้อย่างรวดเร็วด้วยการเอาเมาส์ไปชี้ที่จุดวงกลมสีฟ้าที่ปรากฏอยู่ด้านซ้าย ขวา หรือด้านล่าง ของรูปภาพ แล้วดึงออกเพื่อขยาย หรือดึงเข้าเพื่อย่อรูปภาพได้ทันที

การจัดการกับรูปภาพในบทความ

เมื่อได้แทรกรูปภาพเข้ามาในบทความแล้ว เราสามารถจัดการกับรูปภาพได้ดับนี้ อันดับแรกให้คลิกที่รูปภาพที่ต้องการจัดการก่อน

ในส่วนของ Image Settings เราสามารถจัดการได้ดังนี้

 • Alt Text (Alternative Text) เราสามารถใส่ข้อความ ALT ของรูปภาพ (คือข้อความที่จะปรากฏแทนรูปภาพในกรณีที่เว็บบราวเซอร์ไม่สามารถโหลดรูปภาพมาแสดงผลได้
 • Image Size เราสามารถกำหนดขนาดของรูปภาพที่จะให้แสดงผลออกทางหน้าจอได้ โดยกำหนดได้ 3 ขนาด ดังนี้
  • Thumbnail แสดงรูปภาพขนาดเล็ก
  • Medium Size แสดงรูปภาพขนาดกลาง
  • Full Size แสดงรูปภาพขนาดใหญ่
 • Link To เราสามารถกำหนดลิงค์ให้รูปภาพได้ว่าจะให้ลิงค์ไปไหน ซึ่งสามารถกำหนดได้ดังนี้
  • None ไม่กำหนดลิงค์
  • Media File ให้ลิงค์ไปยังไฟล์ต้นฉบับ
  • Attachment Page เปิดไปดูภาพ แต่จะเปิดเป็นเพจใหม่ขึ้นมา
  • Custom URL ลิงค์ไปยัง URL อื่น ๆ ตามที่เรากำหนด
 • ถ้าเรากำหนดลิงค์ให้รูปภาพ เรายังสามารถกำหนดได้ด้วยว่า จะให้เปิดในแท็บใหม่หรือไม่ โดยคลิกที่ Open in New Tab

นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดขนาดรูปภาพตามที่เราต้องการ หรือกำหนดให้แสดงผลตามเปอร์เซ็นต์ได้อีกด้วย

ที่ส่วน Image Dimensions สามารถกำหนดขนาดของรูปภาพได้ดังนี้

 • Width กำหนดให้รูปภาพแสดงผลที่ความกว้างตามที่เราต้องการ
 • Height กำหนดให้รูปภาพแสดงผลที่ความสูงตามที่เราต้องการ
 • 25% กำหนดให้รูปภาพแสดงผลที่ 25%
 • 50% กำหนดให้รูปภาพแสดงผลที่ 50%
 • 75% กำหนดให้รูปภาพแสดงผลที่ 75%
 • 100% กำหนดให้รูปภาพแสดงผลที่ 100%

เมื่อเราเพิ่มรูปภาพเข้ามาในบทความ เรายังสามารถเขียน Caption (คำบรรยายใต้ภาพ) ได้อีกด้วย

การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรูปภาพ

เมื่อเราได้แทรกรูปภาพเข้ามาในบทความแล้ว ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นภาพอื่น สามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม Edit Image ที่ด้านบนของบล็อก เพื่อเข้าไปเลือกรูปภาพอื่นมาแทนรูปภาพเดิมได้ทันที

การแทรกรูปภาพในแถวเดียวกับข้อความ Inline Image

ในบางกรณี เราอาจต้องการแทรกรูปภาพไว้ในแถวเดียวกันกับข้อความ เราสามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

แทรกรูปภาพในแถวเดียวกับข้อความ Inline Image
Inline Image
 • วางเคอร์เซอร์ไว้ ณ จุดที่ต้องการแทรกรูปภาพในระหว่างข้อความ
 • คลิกที่ปุ่ม ตรงด้านบนของบล็อก จะมีตัวเลือกปรากฏออกมา
 • คลิกที่ Inline Image
 • เลือกรูปภาพที่ต้องการ

การสร้างอัลบั้มภาพ Gallery ในบทความ

เราสามารถสร้าง Gallery ในบทความได้ง่าย ๆ โดยวิธีดังนี้

Insert Gallery
 1. คลิกปุ่ม Add Block
 2. คลิกเลือกบล็อก Gallery

จะมีบล็อกเพิ่มเข้ามาให้เลือกเลือกหรืออัพโหลดรูปภาพเข้ามาใช้งาน เหมือนกันกับการเพิ่มรูปภาพธรรมดา

 • คลิกที่ปุ่ม Upload ถ้าต้องการอัพโหลดรูปภาพใหม่มาใช้งาน
 • คลิกที่ปุ่ม Media Library ถ้าต้องการเลือกรูปภาพที่มีอยู่ในระบบแล้ว

กรณีเลือกอัพโหลดรูปภาพใหม่มาใช้งาน ให้เลือกรูปภาพที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Open ก็จะได้รูปภาพในบทความในรูปแบบของ Gallery

เราสามารถเขียน Caption ให้รูปภาพแต่ละรูปใน Gallery ได้ และยังสามารถอัพโหลดรูปภาพมาใช้งานเพิ่มเติมได้อีกด้วย นอกจากนี้ เรายังสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

 • Columns ตั้งค่าว่าจะให้รูปภาพแสดงกี่คอลัมน์
 • Crop Images ตัดครอปภาพ Thumbnail เพื่อให้แสดงผลได้สวยงาม
 • Link To ตั้งค่าว่าจะให้รูปภาพแต่ละรูปใน Gallery ลิงค์ไปที่ไหนหรือไม่ โดยสามารถกำหนดทีเดียวทั้ง Gallery (คลิกที่บล็อก) หรือเลือกต้้งค่าทีละรูปก็ได้ (คลิกที่รูปแต่ละรูป)