Skip to content
หน้าแรก » การติดตั้ง WordPress ผ่าน DirectAdmin

การติดตั้ง WordPress ผ่าน DirectAdmin

การติดตั้ง WordPress ผ่าน DirectAdmin

การติดตั้ง WordPress ผ่าน DirectAdmin

ในปัจจุบันการสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS เช่น WordPress หรือ Joomla เป็นที่นิยมมาก ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งส่วนใหญ่ก็อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถติดตั้ง CMS ดังกล่าวได้ง่าย ๆ ผ่าน Web Control Panel และใน DerectAdmin ก็สามารถทำได้เช่นกัน

การติดตั้ง WordPress ใน DirectAdmin

ใน DirectAdmin เราสามารถติดตั้ง WordPress ได้ง่าย ๆ ดังนี้ครับ

ในส่วน Advanced Features ให้คลิกที่ Inw Installer (ในโฮสติ้งของแต่ละผู้ให้บริการ ส่วนนี้อาจมีชื่อไม่เหมือนกัน)

ให้เลือก WordPress ที่ต้องการติดตั้ง (ในตัวอย่างผมเลือกเป็น WordPress ภาษาไทยนะครับ)

ให้ติ๊กเลือกว่าต้องการติดตั้ง WordPress ให้กับโดเมนไหน (ในตัวอย่างผมเลือกโดเมน dham4u.com) หลังจากนั้นคลิกปุ่ม Install และรอสักครู่

เมื่อระบบดาวน์โหลด WordPress มาติดตั้งให้เราเรียบร้อยแล้ว จะเจอข้อความแจ้งดังภาพด้านล่าง ให้เข้าไปที่ URL ของโดเมนที่เราได้เลือกติดตั้งในขั้นตอนก่อนหน้านี้ เพื่อทำการติดตั้ง WordPress ให้แล้วเสร็จ (คลิกที่ลิงค์ใต้หัวข้อ “เข้าผ่านชื่อโดเมน” ได้เลย)

เมื่อเข้าไปตามลิงค์ที่ติดตั้ง WordPress ไว้ตามหัวข้อด้านบน จะเข้าสู่หน้าติดตั้ง WordPress โดยอัตโนมัติ ดังภาพด้านล่าง

โดยให้กรอกรายละเอียดดังนี้ครับ

  • ชื่อเว็บ ให้กรอกชื่อเว็บไซต์
  • ชื่อผู้ใช้ ให้กรอก username สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ (ควรตั้งใหเดายากหน่อย)
  • รหัสผ่าน ให้กรอกรหัสผ่านสำหรับล็อกอิน (ควรตั้งให้เดายากหน่อย)
  • อีเมลของคุณ ให้กรอกอีเมลที่สามารถติดต่อได้

หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม ติดตั้งเวิร์ดเพรส ได้เลย ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด จะเข้าสู่หน้านี้ครับ

ถ้ามาถึงหน้านี้แสดงว่า การติดตั้ง WordPress สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อยดีงาม ให้คลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ เพื่อไปยังหน้าล๊อกอิน

กรอกชื่อผู้ใช้หรืออีเมล และกรอกรหัสผ่านตามที่ได้ตั้งไว้ แล้วคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ

ถ้าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง ก็จะเข้าสู่หน้าควบคุมของเวิร์ดเพรสครับ

ก็เป็นอันว่าการติดตั้ง WordPress ผ่าน DirectAdmin เป็นอันสำเร็จสมประสงค์แต่เพียงเท่านี้ครับ

สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติม

จะเห็นได้ว่า การติดตั้ง WordPress ผ่าน DirectAdmin นั้น เราไม่จำเป็นต้องสร้างฐานข้อมูลไว้รองรับ WordPress นั่นก็เป็นเพราะว่า ในขั้นตอนการติดตั้ง ระบบจะสร้างฐานข้อมูลให้เราโดยอัตนโนมัตินั่นเองครับ

เมื่อเข้าไปดูในหน้าฐานข้อมูล ก็จะเห็นว่ามีข้อมูลที่เราไม่ได้สร้าง (ระบบสร้างขึ้นมาอัตโนม้ติในขั้นตอนการติดตั้ง) เพิ่มเข้ามา ดังภาพ