การตั้งชื่อเว็บไซต์ Site Title ในเวิร์ดเพรส

การตั้งชื่อเว็บไซต์ เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการทำเว็บไซต์ เพราะชื่อเว็บไซต์เป็นสิ่งที่จะสื่อว่าเว็บไซต์ของเราเกี่ยวข้องกับอะไร

ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ Site Title ตั้งค่าคำโปรย Tagline ตั้งค่า Logo และตั้งค่า Icon ให้กับเว็บไซต์ที่สร้างด้วย WordPress สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

ที่หน้า Dashboard ให้คลิกที่ Appearance -> Customize

ระบบจะนำเราเข้าสู่หน้าการตั้งค่า ให้คลิกที่ Site Identity

Site Identity

เราสามารถตั้งค่าต่าง ๆ ได้ดังนี้

Site Title

การตั้งค่าโลโก้ Logo

เราสามารถตั้งค่าโลโก้ให้เว็บไซต์ของเราได้โดยคลิกที่ Select logo จะเข้าสู่หน้าสำหร้บเลือกภาพโลโก้

ให้เราเลือกภาพที่ต้องการทำเป็นโลโก้ โดยแนะนำให้เลือกภาพที่ขนาดไม่เกิน 250 x 250 pixels

การตั้งชื่อเว็บไซต์ Site Title

การตั้งชื่อเว็บไซต์ หรือเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ สามารถพิมพ์ลงไปที่ช่อง Site Title ได้เลย

การตั้งค่าคำโปรย Tagline

ถ้าต้องการใส่คำโปรย Tagline หรือแก้ไข สามารถพิมพ์ที่ช่อง Tagline ได้เลย

ส่วนถัดลงมาที่เช็คบ๊อกซ์ Display Site Title and Tagline เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงชื่อเว็บไซต์และคำโปรยตรงสวนหัวของเว็บหรือไม่ ถ้าต้องการแสดงให้ติ๊กถูก แต่ถ้าไม่ต้องการแสดงให้ติ๊กออก

การกำหนดไอคอนให้เว็บไซต์ Site Icon

Site Icon ก็คือไอคอนเล็ก ๆ ที่จะแสดงอยู่หน้าชื่อเว็บไซต์บนไตเติ้ลบาร์ Title Bar นั่นเอง

ถ้าเราต้องการกำหนด Site Icon สามารถทำได้โดยการคลิกที่ Select Site Icon และระบบจะให้เราเลือกรูปภาพที่ต้องการทำเป็น Site Icon

ซึ่งทุกครั้งที่เราแก้ไขส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวมาข้างต้น ที่หน้าจอด้านขวามือของเราจะแสดงการเปลี่ยนแปลงให้เราได้เห็นทันที

ที่สำคัญคือ เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องคลิกที่ปุ่ม Publish ด้วย เพื่อนำการตั้งค่าไปใช้งาน ไม่เช่นนั้น การตั้งค่าต่าง ๆ ที่ทำไปจะไม่มีผลใด ๆ กับเว็บเราเลยครับ