ดีครับดอทคอม

WordPress การแทรกปุ่ม Button ในบทความ

WordPress การแทรกปุ่ม Button ในบทความ

WordPress การแทรกปุ่ม Button ในบทความ

Button เป็นบล็อกสำหรับเพิ่มปุ่มกดเข้ามาในบทความ โดยสามารถใส่ลิงค์ในปุ่ม กำหนดข้อความให้ปุ่ม กำหนดสีพื้นให้ปุ่ม กำหนดสีข้อความในปุ่ม เป็นต้น

ในบางกรณีเมื่อเราเขียนบทความ เราอาจจะอยากเพิ่มปุ่มเข้ามาใช้งานในบทความของเรา เพื่อความดูดีมีสไตล์ก็ว่ากันไป ไม่ว่าเราจะสร้างปุ่มขึ้นมาด้วยเหตุผลใด เราสามารถทำได้ด้วยบล็อกที่ชื่อว่า Button

การแทรกปุ่ม Button ในบทความ

เราสามารถแรกปุ่ม Button เข้ามาใช้ในบทความด้วยวิธีดังนี้

แทรกปุ่มในบทความ
แทรกปุ่มในบทความ
 • คลิกที่ปุ่ม Add Block
 • กรอกคำค้นที่ช่อง Search for a block เป็น Button
 • หรือคลิกเลือกกลุ่ม Layout Elements
 • คลิกเลือกบล็อก Button

บล็อก Button จะถูกเพิ่มเข้ามาในบทความของเราทันที

 • ที่ Add text… ให้เราใส่ข้อความกำกับปุ่มตรงนี้
 • ที่ช่อง Paste URL or type to search ให้เราใส่ URL ที่ต้องการให้ลิงค์ไปเมื่อคลิกปุ่ม หรือถ้าต้องการให้ลิงค์ไปย้งบทความในเว็บไซต์ของเราเอง ก็สามารถป้อนคำค้นเป็นชื่อบทความนั้น ๆ ก็ได้ จะมีรายชื่อบทความที่ตรงกับเงื่อนไขปรากฏขึ้นมา ให้เราคลิกที่ชื่อบทความเพื่อแทรกลิงค์ได้ทันที
กรอกคำค้นเพื่อแทรกลิงค์
กรอกคำค้นเพื่อแทรกลิงค์

หรือถ้าไม่ต้องการใส่ลิงค์ก็ให้ปล่อยว่างไว้ก็ได้

การตั้งค่าเพิ่มเติมให้ปุ่ม Button

เราสามารถตั้งค่าต่าง ๆ เพิ่มเติมให้กับปุ่มที่เพิ่มเข้ามาในบทความได้ดังนี้

การตั้งค่าเพิ่มเติมให้ปุ่ม Button
 • Styles เราสามารถกำหนดสไตล์ให้กับปุ่ม โดยมีสไตล์ 3 แบบให้เลือก ดังนี้
  • Default ปุ่มแบบที่กำหนดมาเป็นค่าตั้งต้น
  • Outline ปุ่มแบบมีเส้นขอบ
  • Squared ปุ่มทรงสี่เหลี่ยม
 • Background Color ตั้งค่าสีพื้นหล้งให้ปุ่ม สามารถคลิกที่ Custom Color เพื่อเลือกสีเพิ่มเติมได้
 • Text Color ตั้งค่าสีตัวอักษรกำกับปุ่ม สามารถคลิกที่ Custom Color เพื่อเลือกสีเพิ่มเติมได้
 • Additional CSS Class กำหนด CSS Class ให้กับปุ่ม เอาไว้อ้างอิงเพื่อจะเขียนคำสั่ง CSS ควบคุมปุ่มในภายหลังได้