Python ตอนที่ 1 ทำความรู้จักกับภาษาไพธอน Python

ภาษาไพธอน Python เป็นภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องด้วยรูปแบภาษาที่เรียนรู้ง่าย เรียบง่าย ใช้งานง่าย ประสิทธิภาพสูง ถูกพัฒนาขึ้นโดย Guido van Rossum ในปี ค.ศ. 1991 ซึ่งเป้าหมายของการใช้ภาษา Python มีดังนี้

 • พัฒนาเว็บไซต์ซึ่งทำงานในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ web development (server-side)
 • พัฒนาซอฟต์แวร์ ( software development )
 • ใช้ในงานด้านการคำนวนทางคณิตศาสตร์ ( mathematics )
 • ใช้เขียนสคริปต์ระบบ ( system scripting )

Python ทำอะไรได้บ้าง ?

 • Python สามารถใช้พัฒนาเว็บแอพพลเคชั่น โดยทำงานในฝั่งเซิร์ฟเวอร์
 • Python สามารถใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ จัดการกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้หลากหลายเหมือนภาษาอื่น ๆ
 • Python สามารถใช้ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน
 • Python สามารถอ่านและแก้ไขไฟล์ได้
 • Python สามารถใช้สำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วหรือสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งานจริง

ทำไมต้อง Python ?

 • Python สามารถทำงานบนแพลทฟอร์มต่าง ๆ ได้หลากหลาย เช่น Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi และอื่น ๆ (ไม่ยึดติดแพลทฟอร์ม)
 • Python มีไวยากรณ์ที่เข้าใจง่าย เหมือนเขียนภาษาอังกฤษยังไงยังงั้น
 • การเขียนโปแกรมด้วยภาษา Python ช่วยให้โปรแกรมเมอร์เขียนโค้ดสั้นลงเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาโปรแกรมมิ่งอื่น ๆ
 • Python รันบน interpreter system ซึ่งทำให้การประมวลผลโค้ดทำได้อย่างรวดเร็ว
 • เราสามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python ในแบบโปรซีเยอร์ procedural way แบบเชิงวัตถุ object-orientated way หรือจะเขียนแบบฟังก์ชัน functional way ก็ย่อมได้ทั้งหมด