วิธีตั้งค่าธีมสำหรับ Microsoft Office

เราสามารถตั้งค่าธีม Theme ให้กับชุดโปรแกรม Microsoft Office ได้ ผ่านโปรแกรมตัวใดตัวหนึ่งในชุด โดยการตั้งค่าจะมีผลกับชุดโปแกรมทั้งหมดใน Microsoft Office เช่น ถ้าเราตั้งค่าธีมในโปรแกรม Excel การตั้งค่าธีมดังกล่าวจะมีผลกับโปรแรม Word, PowerPoint และโปรแกรมอื่น ๆ ในชุดด้วย

สำหรับตัวอย่างในบทความนี้ จะทำผ่านโปรแกรม Excel ซึ่งมีวิธีดังนี้

ลำดับแรกให้คลิกที่เมนู File

คลิกคำสั่ง Options

หน้าต่าง Excel Options จะถูกเปิดขึ้นมา

 • คลิกที่แท็บ General
 • ที่หัวข้อ Personalize your copy of Microsoft Office ให้คลิกเลือกธีมที่ตัวเลือก Office Theme ซึ่งมีธีมต่าง ๆ ให้เลือกดังนี้
  • Colorful
  • Dark Gray
  • Black
  • White
  • Using system setting (ใช้ธีมตามการตั้งค่าของระบบ)
 • เลือกธีมตามต้องการแล้วคลิกปุ่ม OK

โปรแกรมจะนำชุดธีมที่เราเลือกมาใช้ทันที

สำหรับตัวอย่างของธีมต่าง ๆ มีดังนี้

Colorful

Dark Gray

Black

White