วิธีตั้งค่าธีมสำหรับ Microsoft Office 2021

วิธีตั้งค่าธีมสำหรับ Microsoft Office 2021

วิธีตั้งค่าธีมสำหรับ Microsoft Office 2021

เราสามารถตั้งค่าธีม Theme ให้กับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2021 ได้ ผ่านโปรแกรมตัวใดตัวหนึ่งในชุด โดยการตั้งค่าจะมีผลกับชุดโปแกรมทั้งหมดใน Microsoft Office 2021 เช่น ถ้าเราตั้งค่าธีมในโปรแกรม Excel การตั้งค่าธีมดังกล่าวจะมีผลกับโปรแรม Word, PowerPoint และโปรแกรมอื่น ๆ ในชุดด้วย

สำหรับตัวอย่างในบทความนี้ จะทำผ่านโปรแกรม Excel ซึ่งมีวิธีดังนี้

ลำดับแรกให้คลิกที่เมนู File

คลิกคำสั่ง Options

หน้าต่าง Excel Options จะถูกเปิดขึ้นมา

 • คลิกที่แท็บ General
 • ที่หัวข้อ Personalize your copy of Microsoft Office ให้คลิกเลือกธีมที่ตัวเลือก Office Theme ซึ่งมีธีมต่าง ๆ ให้เลือกดังนี้
  • Colorful
  • Dark Gray
  • Black
  • White
  • Using system setting (ใช้ธีมตามการตั้งค่าของระบบ)
 • เลือกธีมตามต้องการแล้วคลิกปุ่ม OK

โปรแกรมจะนำชุดธีมที่เราเลือกมาใช้ทันที

สำหรับตัวอย่างของธีมต่าง ๆ มีดังนี้

Colorful

Dark Gray

Black

White