Excel 2021 วิธีตรวจสอบว่าไฟล์ Workbook ถูกบันทึกไว้ที่ไหน

Excel 2021 วิธีตรวจสอบว่าไฟล์ Workbook ถูกบันทึกไว้ที่ไหน

Excel 2021 วิธีตรวจสอบว่าไฟล์ Workbook ถูกบันทึกไว้ที่ไหน

บางทีเราบันทึกไฟล์ไปแล้ว แต่ลืมไปว่าบันทึกไว้ที่ไหน เราสามารถตรวจสอบได้ว่า ไฟล์ที่เปิดอยู่ในขณะนั้น ถูกบันทึกไว้ที่ไหน ด้วยวิธีดังนี้

คลิกที่เมนู File

ที่คำสั่ง Home ให้สังเกตที่หัวข้อ Recent

ที่หัวข้อ Recent จะแสดงไฟล์ Workbook ที่เราเปิดล่าสุด และแสดงพาธที่ไฟล์นั้น ๆ ถูกบันทึกอยู่ด้วย

หรือจะคลิกที่คำสั่ง Info ก็ได้

โปรแกรมก็จะแสดงชื่อไฟล์และพาธที่ไฟล์นั้นถูกบันทึกอยู่ให้เราได้เห็น