วิธีตรวจสอบว่าไฟล์ Workbook ถูกบันทึกไว้ที่ไหน

บางทีเราบันทึกไฟล์ไปแล้ว แต่ลืมไปว่าบันทึกไว้ที่ไหน เราสามารถตรวจสอบได้ว่า ไฟล์ที่เปิดอยู่ในขณะนั้น ถูกบันทึกไว้ที่ไหน ด้วยวิธีดังนี้

คลิกที่เมนู File

ที่คำสั่ง Home ให้สังเกตที่หัวข้อ Recent

ที่หัวข้อ Recent จะแสดงไฟล์ Workbook ที่เราเปิดล่าสุด และแสดงพาธที่ไฟล์นั้น ๆ ถูกบันทึกอยู่ด้วย

หรือจะคลิกที่คำสั่ง Info ก็ได้

โปรแกรมก็จะแสดงชื่อไฟล์และพาธที่ไฟล์นั้นถูกบันทึกอยู่ให้เราได้เห็น