จัดการกับไฟล์สื่อ Media ใน WordPress

จัดการกับไฟล์สื่อ Media ใน WordPress ให้อยู่หมด ด้วย Media Library ที่เวิร์ดเพรสจัดเตรียมไว้ให้เราจัดการกับไฟล์สื่อได้อย่างสะดวกสบาย

WordPress มีระบบจัดการกับไฟล์สื่อ ที่มีประสิทธิภาพ เราสามารถนำสื่อต่าง ๆ เข้ามาใช้งานในระบบได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียง เป็นต้น ซึ่งเราสามารถจัดการกับไฟล์ต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านหน้า Media Library

เมื่ออยู่ในหน้า Dashboard ให้คลิกที่ Media หรือเอาเมาส์ไปลอยเหนือเมนู Media แล้วคลิกที่ Library ก็ได้เช่นกัน จะเข้าสู่หน้า Media Library

การเพิ่มไฟล์สื่อเข้ามาในระบบ

ถ้าต้องการเพิ่มไฟล์สื่อใหม่เข้ามาใช้ในระบบ ให้คลิกที่ปุ่ม Add New จะมีส่วนเพิ่มเติมเข้ามาให้เราลากไฟล์ที่ต้องการเพิ่มมาวางในบริเวณกรอบเส้นประได้เลย หรือจะคลิกที่ปุ่ม Select Files ก็ได้เช่นกัน

ถ้าเราคลิกลากไฟล์มาวางในบริเวณกรอบเส้นประ ระบบจะทำการอัพโหลดไฟล์เข้ามาให้เราทันที แต่ถ้าคลิกที่ Select Files เราจะต้องทำการเลือกไฟล์ก่อนแล้วค่อยอัพโหลดเข้ามา

เมื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม Open หลังจากนั้นระบบจะทำการอัพโหลดไฟล์เข้ามาสู่เว็บไซต์ของเรา

อัพโหลดไฟล์

เพียงแค่นี้เราก็จะได้ไฟล์สื่อต่าง ๆ มาใช้งานในเว็บของเราแล้วครับ

การแก้ไขรายละเอียดของไฟล์สื่อ

ไฟล์สื่อที่เราเพิ่มเข้ามาในระบบ เราสามารถแก้ไขรายละเอียดบางอย่างได้ โดยให้คลิกที่ไฟล์ที่ต้องการแก้ไข ในตัวอย่างเป็นไฟล์รูปภาพนะครับ

จะเข้าสู่หน้าแสดงรายละเอียดของไฟล์นั้น ๆ ให้เราสามารถแก้ไขได้

ในตัวอย่างเป็นไฟล์รูปภาพ จะมีสิ่งที่เราสามารถแก้ไขได้ดังนี้

 1. Alternative Text ข้อความแทนรูปภาพในกรณีที่หน้าเว็บเพจไม่สามารถโหลดรูปภาพนั้นมาแสดงได้ Alternative Text จะปรากฏขึ้นมาแทน อย่างน้อยให้รู้ว่าส่วนนี้เป็นรูปอะไร
 2. Title เป็นชื่อของรูปภาพ ตั้งให้สื่อความหมายไว้ก็ดีครับ เพื่อผลทางด้าน SEO
 3. Caption เป็นคำอธิบายภาพสั้น ส่วนนี้จะแสดงผลอยู่ใต้รูปภาพ
 4. Description คำอธิบายเพิ่มเติม ว่ารูปนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้าง

เมื่อแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ตามต้องการแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม กากบาท ที่มุมขวาด้านบนได้เลย ระบบจะทำการบันทึกการแก้ไขให้เราโดยอัตโนมัติ

ในตัวอย่างเป็นไฟล์รูปภาพ จะสามารถแก้ไขรายละเอียดได้ตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่ถ้าเป็นไฟล์ประเภทอื่น ๆ ก็จะสามารถแก้ไขรายละเอียดได้มากบ้างน้อยบาง ต่าง ๆ กันไป เช่น ถ้าเป็นไฟล์ประเภท MP3 ก็จะสามารถแก้ไขชื่อศิลปินและชื่ออ้ลบั้มได้ เป็นต้น

การลบไฟล์สื่อ

ถ้าต้องการลบไฟล์สื่อใด ๆ สามารถทำได้โดยคลิกที่ไฟล์สื่อนั้น ๆ เหมือนที่กล่าวแล้วข้างต้น จะเปิดไดอะล๊อกสำหรับแก้ไขไฟล์ขึ้นมา

ให้คลิกที่ Delete Permanently เพื่อลบไฟล์อย่างถาวร ระบบจะให้เรายืนยันอีกครั้งว่าต้องการลบหรือไม่ ให้คลิกที่ปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบ

ยืนยันการลบ

เพียงแค่นี้ไฟล์ก็จะถูกลบออกจากระบบของเราแล้วครับ

การแก้ไขไฟล์รูปภาพ

สำหรับไฟล์รูปภาพ เรายังสามารถทำการแก้ไขอย่างอื่น ๆ นอกจากรายละเอียดได้อีก เช่น หมุนภาพ พลิกภาพ เป็นต้น โดยให้คลิกที่ไฟล์รูปภาพที่ต้องการแก้ไข แล้วระบบจะเปิดไดอะล๊อกสำหรับแก้ไขภาพขึ้นมา

ให้คลิกที่ปุ่ม Edit Image เพื่อแก้ไขภาพ จะเข้าสู่หน้าสำหร้บแก้ไขภาพ

โดยเราสามารถแก้ไขได้ดังนี้

 1. ครอปตัดภาพ
 2. หมุนภาพไปทางซ้าย
 3. หมุนภาพไปทางขวา
 4. พลิกภาพในแนวตั้ง
 5. พลิกภาพในแนวนอน
 6. Undo
 7. Redo

เมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกได้เลยครับ