จัดการกับหน้าเพจ Page ใน WordPress

เมื่อต้องการจัดการกับเพจต่าง ๆ ที่เราได้สร้างไว้ สามารถทำได้โดยการใช้เมาส์คลิกที่เมนู Pages ในไซต์บาร์ด้านซ้ายมือ จะเข้าสู่หน้า All Pages ให้เราสามารถจัดการกับเพจได้ดังนี้ การสร้างเพจใหม่ เราสามารถสร้างเพจใหม่ได้ง่าย ๆ โดยการคลิกที่ปุ่ม Add New…

การสร้างหน้าเพจ Page ใน WordPress

Page หรือที่เราเรียกว่า หน้าเว็บเพจ เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ซึ่งเพจหรือหน้าที่ว่านี้ มีไว้สำเสนอข้อมูลที่เป็นแบบ Static เป็นข้อมูลคงที่ เช่น หน้าเกี่ยวกับ ซึ่งอธิบายว่าเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับอะไร หน้าติดต่อ สำหรับเป็นแบบฟอร์มติดต่อสื่อสาร หรือแสดงข้อมูลสำหรับติดต่อ เป็นต้น…