ดีครับดอทคอม

การทำงานส่งครู ใน Google Classroom

การทำงานส่งครู ใน Google Classroom เมื่อครูได้กำหนดงานและมอบหมายให้นักเรียนในชั้นเรียนทำส่ง เมื่อนักเรียนเข้ามาในชั้นเรียน จะเห็นโพสต์งานที่ครูมอบหมายในหน้าชั้นเรียนทันที เมื่อคลิกเข้าไปดูก็จะเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ที่ครูได้กำหนดไว้ ทีนี้หน้าที่ของนักเรียนที่ดีก็คือ รีบทำงานให้เสร็จทันเวลาที่ครูกำหนดไว้ ให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มหรือสร้าง” จะมีตัวเลือกปรากฏออกมาให้เลือกใช้งาน ดังภาพ…

การเข้าร่วมชั้นเรียนใน Google Classroom

การเข้าร่วมชั้นเรียนใน Google Classroom การที่นักเรียนจะสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนใน Google Classroom ได้นั้น นักเรียนจะต้องได้รับอีเมลคำเชิญให้เข้าร่วมชั้นเรียนจากครูผู้สอนเสียก่อน เมื่อได้รับอีเมลคำเชิญให้เข้าร่วมชั้นเรียน ให้คลิกที่ปุ่ม “เข้าร่วม” ในอีเมล จะเข้าสู่หน้าให้ยืนยันการเข้าร่วม ให้คลิกปุ่ม “เข้าร่วม” เพื่อยืนยันการเข้าร่วมชั้นเรียน…