คำนวณหายอดขายที่เกินเป้าใน Excel ด้วย Quick Analysis

เครื่องมือ Quick Analysis ใน Excel มีคำสั่งหลายคำสั่งให้เราสามารถเรียกใช้ได้ การคำนวณหาข้อมูลที่มากกว่าค่าที่กำหนดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้

จากข้อมูลตัวอย่างด้านบน สมมติว่าเราต้องการหาว่ายอดขายของสินค้าชนิดไหนในเดือนไหนบ้างที่ขายได้เกิน 1,000,000 บาท สามารถทำได้ดังนี้

 • คลิกเลือกข้อมูลทั้งหมด
 • จะมีสัญลักษณ์ Quick Analysis ปรากฏขึ้นมาที่มุมขวาด้านล่างของขอบเขตข้อมูลที่เราเลือก
 • คลิกที่สัญลักษณ์ Quick Analysis

กล่องเครื่องมือ Quick Analysis จะปรากฏขึ้นมา

 • คลิกที่แท็บ Formatting
 • คลิกคำสั่ง Greater Than

Dialog Greater Than จะปรากฏขึ้นมา

 • ภายใต้หัวข้อ Format cells that are GREATER THAN ให้กรอกจำนวนตัวเลขที่ต้องการ (ในตัวอย่างต้องการหายอดขายที่เกินหนึ่งล้านบ้าน จึงกรอก 1,000,000)
 • ที่ตัวเลือกหลัง with ให้เลือกรูปแบบเซลล์ที่ต้องการให้แสดงผลกับเซลล์ที่มีข้อมูลตามเงื่อนไขของเรา (คือมากกว่า 1,000,000) ในตัวอย่างเลือกเป็น Green Fill with Dark Green Text (ให้มีพื้นหลังสีเขียว กับตัวหนังสือสีเขียวเข้ม)
 • กดปุ่ม OK

เราก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

ข้อมูลที่เกิน 1,000,000 ถูกจัดรูปแบบด้วยพื้นหลังสีเขียวและตัวหนังสือสีเขียวเข้ม

ระบุข้อมูลสำหรับเปรียบเทียบด้วยการคลิกเลือกเซลล์

จากตัวอย่างด้านบน เราระบุข้อมูลสำหรับเปรียบเทียบโดยการกรอกตัวเลขเข้าไปตรง ๆ เลย

แต่ถ้าเราต้องการใช้ข้อมูลเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในตารางเป็นตัวเปรียบเทียบ ก็สามารถทำได้ด้วยวิธีดังนี้

ในขั้นตอนการระบุข้อมูลเปรียบเทียบในไดอะล๊อก Greater Than

 • คลิกปุ่ม

ไดอะล๊อก Greater Than จะย่อลง

 • คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการนำข้อมูลไปเป็นเงื่อนไขในการเปรียบเทียบ
 • คลิกปุ่ม

ไดอะล๊อก Greater Than จะขยายกลับมาเท่าเดิม

 • ภายใต้หัวข้อ Format cells that are GREATER THAN จะแสดงเซลล์ที่เราเลือก
 • เลือกรูปแบบการแสดงผลตามที่ต้องการ
 • คลิกปุ่ม OK

ก็จะได้ผลลัพธ์ตามเงื่อนไขที่เรากำหนด