วิธีซ่อนเส้นกริด Gridlines ใน Excel

ใน Excel จะมีเส้นกริด Gridlines สำหรับแบ่งแต่ละเซลล์แสดงให้เราเห็น เพื่อให้เราดูออกว่าข้อมูลอันไหนอยู่ในเซลล์ไหน

แต่อาจมีบางกรณีที่เราไม่ต้องการให้เส้นกริดดังกล่าวแสดง เช่น เมื่อต้องการตรวจงานโดยที่ไม่มีเส้นกริดมาทำให้ตาลาย เป็นต้น เราสามาถซ่อนเส้นกริดได้ ด้วยวิธีดังนี้

  1. คลิกที่ View
  2. ติ๊กเครื่องหมาย ✔ ที่หน้าตัวเลือก Gridlines ออก

เพียงแค่นี้เส้นกริดก็จะหายไปแล้ว

และยังทำให้เราเห็นเซลล์ที่เราได้กำหนด Border เอาไว้แล้วจัดเจนขึ้นอีกด้วย

ถ้าต้องการให้แสดงเส้นกริดเหมือนเดิม ก็ทำตามวิธีเดิม แล้วติ๊กเครื่องหมาย ✔ ที่หน้าตัวเลือก Gridlines เพียงแค่นี้เส้นกริดก็จะกลับมาแสดงเหมือนเดิมแล้วครับ