วิธีแปลงสูตรเป็นข้อความธรรมดาใน Excel

ใน Excel ข้อมูลในเซลล์บางเซลล์ก็มาจากการเขียนสูตร ดังตัวอย่าง

ซึ่งบางที เวลาเอาไฟล์ไปเผยแพร่ เราอาจไม่ต้องการแสดงสูตร หรือไม่ต้องการให้ใครเห็นหรือรู้ว่าเราเขียนสูตรอย่างไร หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราไม่ต้องการแสดงสูตรที่เราเขียน

เราสามารถแปลงสูตรดังกล่าวให้กลายเป็นข้อความธรรมดาได้ คือให้เหลือแต่ค่าที่ได้จากการคำนวณ โดยไม่มีสูตรให้เห็นอีกต่อไป

วิธีการมีดังนี้ครับ

  1. เลือกเซลล์ทั้งหมดที่มีสูตรที่ต้องการแปลง
  2. คลิกขวาในพื้นที่ที่เลือก
  3. คลิกคำสั่ง Copy เพื่อคัดลอก

ปล. จะเลือกเซลล์แล้วกดปุ่ม Ctrl + C เพื่อคัดลอกเลยก็ได้ เร็วดีครับ

  1. คลิกขวาในพื้นที่ที่เลือกอีกครั้ง
  2. คลิกคำสั่ง Paste Special

หน้าต่าง Paste Special จะถูกเปิดขึ้นมา

  1. ภายใต้หัวข้อ Paste ติ๊กเลือก Values
  2. คลิกปุ่ม OK

ค่าในเซลล์ทุกเซลล์ที่เลือกจะกลายเป็นข้อความธรรมดา ไม่มีสูตรอีกต่อไป