DirectAdmin การสร้าง FTP Account ไว้รับส่งข้อมูล

FTP (File Transfer Protocol) คือโพรโทคอลที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการรับส่งไฟล์ระหว่าง Client และ Server โดยจะมีพอร์ตที่ใช้งานอยู่ 2 พอร์ต คือ พอร์ต 20 ใช้ในการรับส่งไฟล์ ส่วนอีกพอร์ตคือ พอร์ต 21 ใช้ในการควบคุมหรือส่งคำสั่ง FTP เช่น ตรวจสอบการเข้าถึงโปรแกรมจากผู้ใช้งาน เป็นต้น และในปัจจุบัน ผู้ให้บริการ Web hosting โดยส่วนใหญ่มักจะให้บริการแลกเปลี่ยนไฟล์ผ่าน FTP Server เพราะการติดตั้งระบบและการบริหารจัดการไฟล์ทำได้ง่าย

สำหรับ Web Hosting ที่ใช้ DirectAdmin เป็น Web Control Panel เราสามารถจัดการกับ FTP Account ได้อย่างสะดวกง่ายดายในไม่กี่ขั้นตอน

การสร้าง FTP Account ใน DirectAdmin

การสร้าง FTP Account สามารถทำได้ดังนี้ครับ

ลำดับแรกให้ล๊อกอินเข้าไปใน DirectAdmin เสียก่อน ถ้ามีหลายโดเมน ให้คลิกเลือกโดเมนที่ต้องการสร้าง FTP Account

คลิกที่ FTP Management เพื่อจัดการ FTP Account

คลิกที่ Create FTP account เพื่อสร้าง FTP Account ใหม่

กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

  • FTP Username กรอกชื่อผู้ใช้เพื่อการลงชื่อเข้าใช้
  • Enter Password กรอกรหัสผ่าน
  • Re-Enter Password กรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

เมื่อกรอกข้อมูลดังขั้นตอนด้านบนเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก directory ว่าเมื่อล๊อกอินเข้า FTP จะให้ไปที่ directory ไหน ดังนี้

  • Domain ไปที่โฟล์เดอร์โดเมนเนม เช่น ถ้าโดเมนของเราเป็น example.com ก็จะเป็นโฟล์เดอร์ /domains/example.com
  • Ftp ไปที่โฟล์เดอร์ public_ftp ของโดเมนนั้น ๆ
  • User ไปที่โฟล์เดอร์ที่มีชื่อเดียวกันกับ username ภายในโฟล์เดอร์ public_html
  • Custom กำหนดไดเร็คทอรี่เอง

เมื่อตั้งค่าต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Create เพื่อสร้าง FTP Account ทันที เพียงแค่นี้เราก็จะได้ FTP Account ไว้ใช้งานแล้วครับ

การเปลี่ยนรหัสผ่าน FTP Account

ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ใช้กับ FTP Account สามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม Change ในคอลัมน์ Password

จะเข้าสู่หน้าสำหรับแก้ไขรหัสผ่าน

ให้แก้ไขรหัสผ่านตามที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Modify เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การลบ FTP Account

ถ้าต้องการลบ FTP Account ที่ได้สร้างไว้แล้ว สามารถทำได้โดยติ๊กเลือกที่ช่อง Select หลังชื่อ FTP Account ที่ต้องการลบ หลังจากนั้นคลิกปุ่ม Delete Selected เพื่อลบ FTP Account ที่เลือกได้ทันที