DirectAdmin การเพิ่ม ลบ แก้ไข เว็บไซต์ (โดเมนเนม)

DirectAdmin เป็น Web Control Panel ยอดนิยมอีกตัวหนึ่งที่ใช้งานง่าย มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้เราจัดการกับเว็บไซต์ของเราได้อย่างง่ายดาย การเพิ่ม ลบ และแก้ไขที่อยู่เว็บไซต์หรือ Domain Name ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ เช่นเดียวกัน

การเพิ่มเว็บไซต์ใน DirectAdmin

เมื่อต้องการเพิ่มเว็บไซต์ (Domain Name) เข้ามาในโฮสติ้งที่จัดการด้วย DirectAdmin สามารถทำได้ดังนี้ครับ

เมื่อล๊อกอินเข้ามาในระบบ DirectAdmin เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ Domain Administration

คลิกที่ลิงค์ Add Another Domain เพื่อเพิ่มโดเมนเข้ามาในระบบ

เมื่อเข้าสู่หน้า Create Domain ให้ตั้งค่าต่าง ๆ ดังนี้

เพิ่มเว็บไซต์ใหม่ใน DirectAdmin

Domain ให้กรอกชื่อโดเมนที่ต้องการเพิ่ม เช่น yourdomain.comฺ

Bandwidth ให้ระบุว่าจะอนุญาตให้โดเมนใหม่นี้ใช้แบนด์วิดท์ได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือน ถ้าต้องการให้ใช้แบนด์วิดท์ได้เต็มที่ (ตามแพ็กเกจของเรา) ให้ติ๊กที่ Same as Main Account

Disk Space ให้ระบุว่าจะให้โดเมนใหม่นี้ใช้พื้นที่โฮสติ้งได้เท่าไหร่ ถ้าต้องการให้ใช้ได้เต็มที่ (ตามแพ็กเกจของเรา) ให้ติ๊กที่ Same as Main Account

Secure SSL ติ๊กที่ตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้ SSL Certificate (ขึ้นอยู่กับว่าโฮสติ้งที่เราใช้มีบริการนี้ให้ใช้หรือไม่)

เมื่อตั้งค่าต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Create เพื่อเพิ่มโดเมนใหม่ทันที

ถ้ามีข้อความ Domain Created แสดงว่าการเพิ่มเว็บไซต์ (โดเมน) สำเร็จราบรื่นดี เมื่อเปิดเข้าไปดูที่หน้า Home จะเห็นว่าเว็บไซต์ (โดเมน) ใหม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นที่เรียบร้อย

เมื่อเพิ่มเว็บไซต์หรือโดเมนเนมเข้ามาแล้ว เราต้องไปตั้งค่า Name Servers ของโดเมนนั้น ๆ ให้ชี้มาที่โฮสติ้งของเราด้วย เว็บไซต์ของเราจึงจะสามารถออนไลน์ได้

ซึ่งการตั้งค่า Name Servers นี้ต้องไปทำในส่วนจัดการโดเมนเนมตามรายละเอียดที่ผู้ให้บริการส่งให้เรานะครับ ไม่สามารถมาตั้งค่าในโฮสติ้งได้

การแก้ไขที่อยู่เว็บไซต์ (โดเมนเนม) ใน DirectAdmin

จากขั้นตอนการการเพิ่มที่อยู่เว็บไซต์ในหัวข้อที่แล้ว ถ้าเราพิมพ์ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ผิดพลาดไป และต้องการแก้ไข สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

ที่หน้าโฮม ให้คลิกที่ Domain Administration

คลิกที่ลิงค์ Change a Domain Name

ให้ทำการตั้งค่าดังนี้

ที่ Change ให้คลิกเลือกโดเมนเนมที่ต้องการแก้ไข ในตัวอย่างเลือกเป็น yourdomain.com เพื่อที่จะเปลี่ยนโดเมนเนมนี้เป็นชื่ออื่น

ที่ to www. ให้กรอกชื่อโดเมนเนมใหม่ลงไป ในตัวอย่างกรอกเป็น mydomain.com

เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วใหัคลิกปุ่ม Change เพื่อทำการเปลี่ยนชื่อโดเมนทันที

ถ้าไม่มีปัญหาอะไรจะเจอข้อความ Domain name has been successfully changed นั่นก็แสดงว่าการเปลี่ยนชื่อโดเมนสำเร็จเรียบร้อย

เมื่อไปดูที่หน้าโฮมจะเห็นว่าโดเมน yourdomain.com ได้ถูกเปลี่ยนเป็น mydomain.com เรียบร้อยแล้ว

การลบที่อยู่เว็บไซต์ (โดเมนเนม) ใน DirectAdmin

ถ้าต้องการลบโดเมนเนมใด ๆ ออกจากโฮสติ้งของเรา สามารถทำได้ดังนี้

ที่หน้าโฮม ให้คลิกที่ Domain Administration

ติ๊กเลือกโดเมนเนมที่ต้องการลบ แล้วคลิกปุ่ม Delete

ยืนยันการลบโดเมนเนมอีกครั้ง

โดเมนเนมที่เลือกจะถูกลบออกจากโฮสติ้งทันที