DirectAdmin การสร้างและจัดการฐานข้อมูล MySQL

ระบบฐานข้อมูล MySQL เป็นระบบฐานข้อมูลยอดนิยมที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานได้ฟรี และสำหรับผู้ที่ใช้ DirectAdmin สามารถสร้างฐานข้อมูล MySQL ได้ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ

หากต้องการสร้างฐานข้อมูล MySQL สามารถทำได้โดยคลิกที่ MySQL Management เพื่อเข้าสู่หน้าจัดการฐานข้อมูล

หลังจากนั้นคลิกที่ Create new Database เพื่อสร้างฐานข้อมูลใหม่

ให้ตั้งค่าต่าง ๆ ดังนี้

  • Database Name ให้กรอกชื่อฐานข้อมูล
  • Database Username ให้กรอกชื่อผู้ใช้สำหรับใช้ฐานข้อมูล
  • Username Password ให้กรอกรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้ฐานข้อมูล
  • Confirm Password ให้กรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกปุ่ม Create เพื่อสร้างฐานข้อมูลได้เลย

ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ระบบจะแสดงรายละเอียดสรุปการสร้างฐานข้อมูลให้เราทราบ ซึ่งประกอบด้วย

  • Dabase คือชื่อฐานข้อมูลที่เราจะนำไปใช้เชื่อต่อฐานข้อมูล
  • Host คือชื่อโฮสต์สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
  • Username คือชื่อผู้ใช้ที่เราจะนำไปใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูล
  • Password คือรหัสผ่านที่เราจะนำไปใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

การลบฐานข้อมูล ใน DirectAdmin

ถ้าต้องการลบฐานข้อมูลที่ได้สร้างไว้ ให้ทำดังนี้

ติ๊กเลือกที่เช็คบ๊อกในคอลัมน์ Select ในแถวรายการฐานข้อมูลที่ต้องการลบ แล้วคลิกที่ปุ่ม Delete

คลิก OK เพื่อยืนยันการลบฐานข้อมูล แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อย

การสำรองฐานข้อมูล

เราสามารถสำรองฐานข้อมูลโดยการดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องของเราเองด้วยวิธีดังนี้

คลิกที่ลิงค์ Download หลังชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการดาวน์โหลด

ฐานข้อมูลจะถูกดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องของเรา โดยจะได้เป็นไฟลน์นามสกุล .gz

การรีสโตร์ฐานข้อมูล

เมื่อใดที่ฐานข้อมูลของเรามีปัญหา (หรือจะไม่มีก็ตาม) เราต้องการรีสโตร์ฐานข้อมูลที่เราได้สำรองไว้มาใช้งาน สามารถทำได้ดังนี้

ที่ช่อง Select Database ให้คลิกเลือกฐานข้อมูลที่ต้องการรีสโตร์ (ฐานข้อมูลปลายทาง)

คลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อเลือกฐานข้อมูลที่เราได้สำรองไว้

คลิกเลือกฐานข้อมูลที่สำรองไว้ แล้วคลิกปุ่ม Open

คลิกปุ่ม Upload เพื่ออัพโหลดฐานข้อมูล แล้วรอสักครู่

ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ระบบจะแจ้งว่า Database has been successfully Restored เพียงแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับ