ดีครับดอทคอม

DirectAdmin การสร้าง FTP Account ไว้รับส่งข้อมูล

DirectAdmin การสร้าง FTP Account ไว้รับส่งข้อมูล FTP (File Transfer Protocol) คือโพรโทคอลที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการรับส่งไฟล์ระหว่าง Client และ Server โดยจะมีพอร์ตที่ใช้งานอยู่ 2 พอร์ต…