DirectAdmin การเพิ่ม ลบ แก้ไข เว็บไซต์ (โดเมนเนม)

DirectAdmin เป็น Web Control Panel ยอดนิยมอีกตัวหนึ่งที่ใช้งานง่าย มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้เราจัดการกับเว็บไซต์ของเราได้อย่างง่ายดาย การเพิ่ม ลบ และแก้ไขที่อยู่เว็บไซต์หรือ Domain Name ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ เช่นเดียวกัน การเพิ่มเว็บไซต์ใน…