วิธีรวมข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วย Flash Fill ใน Excel

ถ้ามีข้อมูลที่แยก ๆ กันอยู่ในหลายคอลัมน์ และเราต้องการรวมข้อมูลเหล่านั้นไว้ในคอลัมน์เดียวกัน สามารถใช้ความสามารถของ Flash Fill กรอกข้อมูลอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ดังนี้

ในตัวอย่าง เรามีข้อมูล ชื่อ อยู่ในคอลัมน์ B และข้อมูลนามสกุล อยู่ในคอลัมน์ C และเราต้องการรวมชื่อและนามสกุลมาไว้ด้วยกันในคอลัมน์ D สามารถทำได้ดังนี้

  • พิมพ์ข้อมูลในเซลล์แรกก่อนเพื่อเป็นต้นแบบ (เหมือนเป็นตัวอย่างให้ Excel รู้ว่าเราต้องการข้อมูลแบบนี้)
  • พิมพ์ข้อมูลในเซลล์ที่ 2 คราวนี้ Excel จะไกด์ข้อมูลให้เรา โดยยึดตามรูปแบบข้อมูลในเซลล์แรกที่เราพิมพ์ไปก่อนหน้านี้
  • กดปุ่ม Enter

เพียงแค่นี้เราก็จะได้ข้อมูลที่รวมอยู่ในคอลัมน์เดียวกันตามที่ต้องการ