วิธีสร้างลิสต์รายการ (Drop Down List) ใน Excel (แบบที่ 2)

วิธีสร้างลิสต์รายการ (Drop Down List) ใน Excel ในหัวข้อนี้จะใช้วิธีพิมพ์รายการตัวเลือกเข้าไปใน Source ตรง ๆ แทนที่จะสร้างลิสต์ไว้ในชีทเหมือนในหัวข้อก่อนหน้านี้ วิธีการทำมีดังนี้

เลือกพื้นที่ที่จะนำลิสต์รายการมาใช้

  • คลิกที่เมนู Data
  • คลิกคำสั่ง Data Validation
  • คลิกตัวเลือก Data Validation

หน้าต่าง Data Validation จะถูกเปิดขึ้นมา

  • คลิกแท็บ Settings
  • ในส่วน Validation criteria ที่หัวข้อ Allow ให้คลิกเลือกตัวเลือก List
  • ที่หัวข้อ Source ให้พิมพ์ข้อมูลที่จะทำเป็นรายการ โดยคั่นแต่ละรายการด้วยเครื่องหมายคอมม่า ( , )
  • เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK

พื้นที่ที่เราเลือกไว้ก็จะสามารถใช้งานลิสต์รายการ (Drop Down List) ตามต้องการ