Windows 11 วิธีล้างค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบถาวร

ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi แบบถาวร คือยกเลิกไปเลย ไม่ให้จำแม้กระทั่งรหัสผ่าน Security key บน Windows 11 สามารถทำได้ด้วยวิธีดังนี้

  1. คลิกที่สัญลักษณ์ Wi-Fi บนทาสก์บาร์
  2. คลิกที่สัญลักษณ์ ที่ปรากฏอยู่บนรายการ Wi-Fi ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่
  1. คลิกขวาที่รายการ Wi-Fi ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่ จะมีเมนูคำสั่งปรากฏขึ้นมา
  2. คลิกที่คำสั่ง Forget

ระบบจะล้างค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวนั้นออกไป และตัดการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ตัวนั้นทันที คราวหน้าถ้าต้องการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ตัวดังกล่าว ก็ต้องกรอก Security key ใหม่ เพราะถูกล้างค่าไปแล้วนั่นเอง