วิธีตั้งค่าโหมดสีและความโปร่งใสใน Windows 11

ใน Windows 11 เราสามารถกำหนดการแสดงผลเป็นโหมดสว่าง โหมดมืด หรือโหมดแบบกำหนดเองก็ได้ โดยมีวิธีการทำดังนี้

  • คลิกขวาบนพื้นที่ว่างบนหน้าจอ Desktop
  • คลิกคำสั่ง Personalize

หน้าต่าง Personalization จะถูกเปิดขึ้นมา ให้คลิกที่หัวข้อ Colors

จะเข้าสู่หน้าต่าง Personalization > Colors ที่หัวข้อ Choose your mode จะมีตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าโหมดสี 3 ตัวเลือก ดังนี้

  • Light เลือกโหลดสีแบบสว่าง
  • Dark เลือกโหมดสีแบบมืด
  • Custom เลือกโหมดสีแบบกำหนดเอง

Light

Dark

ถ้าเลือกเป็นโหมด Custom จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 2 ตัวเลือก ดังนี้

  • Choose your default Windows mode เลือกโหมดสีตั้งต้นของ Windows
  • Choose your default app mode เลือกโหมดสีตั้งต้นของ app

หัวข้อ Transparency effects ถ้าต้องการให้แสดงผลแบบโปร่งใส ให้ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น On ถ้าไม่ต้องการให้โปร่งใส ก็ให้ตั้งค่าเป็น Off