วิธีทำภาพพื้นหลังแบบ Slideshow ใน Windows 11

นอกจากภาพพื้นหลังแบบนิ่ง ๆ ภาพเดียวตลอดทั้งปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว เรายังสามารถกำหนดพื้นหลังใน Windows 11 ให้แสดงแบบ Slideshow ได้ด้วย เพื่อความไม่ซ้ำซากจำเจ มีวิธีดังนี้

  • คลิกปุ่ม Start
  • คลิก Settings

หน้าต่าง Settings จะถูกเปิดขึ้นมา ให้คลิกที่ Personalization

หน้าต่าง Personalization จะถูกเปิดขึ้นมา ให้คลิกที่หัวข้อ Background

จะเข้าสู่หน้าต่าง Personalization > Background

ที่หัวข้อ Personalize your background ค่าเริ่มต้นจะเป็น Picture ให้คลิกและเปลี่ยนเป็นตัวเลือก Slideshow

จะมีหัวข้อต่าง ๆ เพิ่มเข้ามาเพื่อให้ตั้งค่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Slideshow

ที่หัวข้อ Choose a picture album for a slideshow ให้คลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อเลือกโฟลเดอร์เก็บรูปภาพที่จะนำมาทำ Slideshow

คลิกเลือกโฟลเดอร์เก็บรูปภาพ แล้วคลิกปุ่ม Choose this folder

ภาพจากโฟลเดอร์ที่เราเลือกจะถูกนำไปใช้เป็น Slideshow ทันที โดยค่าเริ่มต้นจะเปลี่ยนรูปทุก ๆ 1 นาที

ที่หัวข้อ Change picture every เราสามารถเลือกเปลี่ยนเวลาในการแสดงรูปได้ โดยสามารถเลือกได้ตั้งแต่ ทุก ๆ 1 นาที จนถึง ทุก ๆ 1 วัน อันนี้เลือกได้ตามต้องการ

นอกจากนั้นเรายังสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้อีกดังนี้

  • Shuffle the picture order ถ้าต้องการให้ Windows เลือกรูปมาแสดงแบบสุ่ม ให้ตั้งค่าเป็น On
  • Choose a fit for your desktop image กำหนดขนาดสำหรับแสดงรูปภาพ เช่น แสดงเต็มจอ, แสดงตามขนาดจริง เป็นต้น (ลองเลือกแล้วดูผลลัพธ์ดูนะครับ)