HTML การสร้าง Link Bookmark

HTML Link Bookmark ใช้สำหรับให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ สามารถคลิกเพื่อไปยังส่วนต่าง ๆ ในหน้าเว็บเพจเดียวกันได้สะดวก มีประโยชน์ในกรณีที่เนื้อหาในหน้าเว็บนั้น ๆ มีความยาวมาก ๆ

สำหรับขั้นตอนการสร้าง Bookmark ก็ไม่ยาก โดยเริ่มที่การสร้างหัวข้อที่จะทำเป็น Bookmark ก่อน หลังจากนั้นก็สร้างลิงค์ไปยัง Bookmark ที่ได้สร้างเอาไว้

เมื่อผู้ใช้คลิกที่ลิงค์ ก็จะกระโดดไปยังบุ๊คมาร์กตามที่กำหนดทันที เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนการสร้าง Link Bookmark

ขั้นตอนการสร้าง Link Bookmark ลำดับแรกให้สร้างหัวข้อที่จะทำเป็นบุ๊กมาร์ก โดยสามารถใช้แท็กใดก็ได้ ที่สำคัญคือต้องกำหนดแอททริบิวต์ id ให้กับแท็กนั้นด้วย ดังตัวอย่าง

<h2 id="C5">Chapter 5</h2>

หลังจากนั้นสร้างลิงค์ด้วยแท็ก <a></a> เพื่อกระโดดไปยังบุ๊คมาร์คที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้ โดยในแอททริบิวต์ href ของแท็ก <a> ให้กำหนดเป็นเครื่องหมาย # ตามด้วยค่า id ของบุ๊คมาร์กปลายทางที่สร้างไว้ ดังนี้

<a href="#C5">Jump to chapter 5 ไปยังบทที่ 5</a> 

เพียงเท่านี้ เราก็จะได้บุ๊คมาร์กและลิงค์ไปยังบุ๊คมาร์กในหน้าเดียวกันแล้ว