Skip to content
หน้าแรก » WordPress การตั้งค่าหน้าแรก Home Page

WordPress การตั้งค่าหน้าแรก Home Page

WordPress การตั้งค่าหน้าแรก Home Page

WordPress การตั้งค่าหน้าแรก Home Page

WordPress อนุญาตให้เราตั้งค่าหน้าแรกหรือหน้า Homepage ของเว็บไซต์ได้ว่าจะให้โชว์อะไร ซึ่งเราสามารถเลือกได้ 2 อย่างคือ 1. โพสต์ล่าสุด หรือบทความล่าสุดของเรานั่นเอง 2. Static Page ซึ่งก็คือหน้าเว็บเพจหน้าใดหน้าหนึ่ง ซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งโดยปกติแล้ว WordPress จะตั้งค่าให้หน้าเว็บไซต์ของเราแสดงบทความล่าสุดที่หน้า Homepage เป็นค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าหน้าแรกใน WordPress

สำหรับวิธีการตั้งค่าหน้าแรกหรือหน้า Homepage ใน WordPress นั้น สามารถทำได้ง่าย ๆ ขออธิบายเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้

การตั้งค่าให้หน้าแรกแสดงบทความล่าสุด

ถ้าต้องการให้หน้าแรกหรือหน้า Homepage ของเราแสดงบทความล่าสุด ให้ทำดังนี้

 1. คลิกเมนู Setting ที่ไซด์บาร์ด้านซ้ายมือ
 2. คลิกเมนูย่อย Reading เพื่อเข้าสู่หน้า Reading Settings
 3. ที่หัวข้อ Your homepage displays ให้ติ๊กเลือก Your latest posts เพื่อเลือแสดงบทความล่าสุด
 4. ที่หัวข้อ Blog pages show at most ให้กำหนดจำนวนโพสต์ที่ต้องการให้แสดงในหน้าแรก
 5. Syndication feeds show the most recent ให้ระบุจำนวนโพสต์ที่ต้องการให้แสดงที่หน้าฟีด
 6. For each article in a feed, show ให้เลือกว่าแต่ละบทความจะให้โชว์อะไร ซึ่งสามารถเลือกได้ 2 ตัวเลือก คือ
  1. Full text ให้โชว์ข้อความแบบเต็ม
  2. Summary ให้โชว์ข้อความแบบย่อ
 7. Search Engine Visibility ถ้าไม่ต้องการให้เสิร์ชเอ็นจินเข้ามาเก็บข้อมูลให้ติ๊กที่ตัวเลือก Discourage search engines…..
 8. เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Save Changes เพื่อบันทึกการตั้งค่า

เมื่อเข้าไปดูในหน้าแรกของเว็บไซต์ของเราก็จะพบว่า หน้าแรกนั้นแสดงโพสต์ล่าสุด โดยเรียงจากโพสต์ใหม่สุดไปหาโพสต์เก่าสุด ซึ่งโพสต์จะแสดงตามจำนวนที่เราได้ตั้งค่าไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้

การตั้งค่าให้หน้าแรกแสดงเพจตามที่กำหนด

ถ้าเราต้องการให้หน้าแรกหรือหน้าโฮมเพจของเราแสดงหน้าเพจหน้าใดหน้าหนึ่ง Static Page ให้เราสร้างหน้าเพจขึ้นมา 2 หน้า คือ 1. หน้าที่จะให้แสดงเป็นหน้าแรก 2. หน้าที่จะให้แสดงบทความ หลังจากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. คลิกเมนู Setting ที่ไซด์บาร์ด้านซ้ายมือ
 2. คลิกเมนูย่อย Reading เพื่อเข้าสู่หน้า Reading Settings
 3. ที่หัวข้อ Your homepage displays ให้ติ๊กเลือก A static page เพื่อเลือกเพจสำหรับแสดงในหน้าแรก
 4. ที่หัวข้อ Homepage ให้เลือกหน้าเพจที่ต้องการให้แสดงในหน้า Homepage
 5. ที่หัวข้อ Posts page ให้คลิกเลือกหน้าเพจที่ต้องการให้แสดงบทความ
 6. ที่หัวข้อ Blog pages show at most ให้กำหนดจำนวนโพสต์ที่ต้องการให้แสดงในหน้าแรก
 7. Syndication feeds show the most recent ให้ระบุจำนวนโพสต์ที่ต้องการให้แสดงที่หน้าฟีด
 8. For each article in a feed, show ให้เลือกว่าแต่ละบทความจะให้โชว์อะไร ซึ่งสามารถเลือกได้ 2 ตัวเลือก คือ
  1. Full text ให้โชว์ข้อความแบบเต็ม
  2. Summary ให้โชว์ข้อความแบบย่อ
 9. Search Engine Visibility ถ้าไม่ต้องการให้เสิร์ชเอ็นจินเข้ามาเก็บข้อมูลให้ติ๊กที่ตัวเลือก Discourage search engines…..
 10. เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Save Changes เพื่อบันทึกการตั้งค่า

เมื่อเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์ของเราก็จะเห็นว่าหน้า Homepage แสดงหน้าเพจตามที่เรากำหนดไว้แล้ว

ในภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะครับ คุณผู้อ่านสามารถปรับแต่งหน้าเพจได้ตามต้องการ

เมื่อคลิกเข้าไปที่หน้าบทความ (หน้าที่เรากำหนดให้เป็นหน้าสำหรับแสดงบทความ) ก็จะเห็นว่าบทความต่าง ๆ ของเราถูกนำมาแสดงที่หน้านี้ ตามจำนวนที่เราได้กำหนดไว้ในขั้นตอนข้างต้นนั่นเองครับ