Blogger การสร้างเมนูให้บล็อก

เมนู เป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย สำหรับการทำเว็บไซต์หรือทำบล็อก เพราะเมนูจะเป็นตัวนำทางผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือบล็อก ไปยังส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์หรือบล็อกของเรา

การสร้างเมนูให้บล็อก ใน Blogger จะทำทีแก็ตเจ็ต “หน้าเว็บ” โดยมีวิธีการทำดังนี้

  • คลิกที่เมนู “รูปแบบ”
  • คลิกที่สัญลักษณ์ ของแก็ตเจ็ต “หน้าเว็บ” ภายในองค์ประกอบ “รายการหน้าเว็บ (ด้านบน)”

ในหน้า “กำหนดค่ารายการหน้าเว็บ” ให้ดำเนินการดังนี้

  • ติ๊ก ☑ ที่ “แสดงหน้าเว็บ”
  • “ชื่อ” ให้ระบุชื่ออเมนู (จะระบุหรือไม่ก็ได้)
  • ส่วน “หน้าเว็บที่จะแสดง” จะปรากฏรายชื่อหน้าเว็บที่เราได้สร้าไว้ในขั้นตอนการสร้างหน้าเว็บให้บล็อก โดยจะมีรายการ “หน้าแรก” ที่ถูกสร้างไว้โดยอัตโนมัติ ให้เราติ๊ก ☑ เลือกหน้าเว็บที่ต้องการสร้างเมนู
  • ในส่วน “ลำดับรายการ” เราสามารถคลิกลากเพื่อสลับลำดับของการแสดงรายการเมนูได้ตามต้องการ
  • เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึก”

เมื่อเข้าไปดูในหน้าบล็อก จะเห็นว่า มีเมนูตามที่เรากำหนดในหน้าบล็อกเรียบร้อยแล้ว