การเขียนบทความใน Blogger

การเขียนบทความหรือโพสต์ลงในบล็อกที่สร้างด้วย Blogger เราสามารถทำได้ง่ายมาก เพราะ Blogger ได้เตรียมเครื่องมือพื้นฐานไว้ให้เราจัดการกับเนื้อหาได้อย่างสะดวกสบาย

การเขียนบทความใน Blogger มีขั้นตอนดังนี้

ถ้าเรามีหลายบล็อก ให้เลือกบล็อกก่อนเป็นลำดับแรก หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม “บทความใหม่”

ตั้งชื่อบทความและเขียนเนื้อหาได้ตามต้องการ

เมื่อเขียนบทความเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ทำดังนี้

  • ถ้าต้องการเผยแพร่บทความทันที ให้คลิกที่ปุ่ม “เผยแพร่”
  • ถ้าต้องการบันทึกบทความไว้แก้ไขภายหลัง โดยที่ยังไม่เผยแพร่ ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”
  • ถ้าต้องการดูตัวอย่างก่อนเผยแพร่ ให้คลิกที่ปุ่ม “แสดงตัวอย่าง”
  • ถ้าต้องการออกจากหน้าเขียนบทความ ให้คลิกที่ปุ่ม “ปิด”

เราสามารถจัดการกับตัวอักษรในบทความได้ง่าย ๆ เช่น การทำตัวหนา การทำตัวเอียง การจัดชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือที่แถบเครื่องมือด้านบนของบทความที่เรากำลังเขียน

เมื่อคลิกปุ่ม “เผยแพร่” บทความของเราก็จะถูกเผยแพร่ให้ผู้เยี่ยมชมได้เห็นในหน้าบล็อกของเราทันที