วิธีขึ้นบรรทัดใหม่ใน Excel

โดยปกติ เวลาเราพิมพ์ข้อมูลใน Word หรือโปรแกรมอื่น ๆ ถ้าเราต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ เราจะกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ด แค่นี้ก็ขึ้นบรรทัดใหม่ได้แล้ว แต่สำหรับการกรอกข้อมูลในเซลล์ของ Excel นั้นไม่เหมือนกัน เราไม่สามารถขึ้นบรรทัดใหม่โดยการกดปุ่ม Enter ได้ เพราะการกดปุ่ม Enter ในขณะกรอกข้อมูลใน Excel นั้นเป็นการเปลี่ยนเซลล์เพื่อไปรับค่าในเซลล์ด้านล่าง

แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถขึ้นบรรทัดใหม่ใน Excel ได้

ถ้าต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน สามารถทำได้โดยกดปุ่ม Alt + Enter ครับ

คือในขณะที่เราพิมพ์ข้อความไป เมื่อต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิม ก็สามารถกดปุ่ม Alt และปุ่ม Enter พร้อมกันเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็พิมพ์ข้อความต่อได้เลย

เราก็จะได้ข้อความหลายบรรทัดในเซลล์เดียวกันตามที่ต้องการ