WordPress การเขียนบทความแบบหลายคอลัมน์

Columns เป็นบล็อกที่ทำให้เราสามารถเขียนเนื้อหาในบทความของเราแบบแยกเป็นหลาย ๆ คอลัมน์ได้ เหมือนที่เราเคยเห็นในนิตยสารหรือหนังสือ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น ที่แยกเนื้อหาออกเป็น 2 คอลัมน์บ้าง 3 คอลัมน์บ้าง หรือมากกว่านั้น ใน WordPress เราสามารถทำได้ง่าย ๆ ครับ

การแบ่งเนื้อหาออกเป็นหลายคอลัมน์

เราสามารถแทรกบล็อกที่ชื่อว่า Columns ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Layout Elements เข้ามาในบทความของเรา เพื่อเขียนเนื้อหาเป็นหลายคอลัมน์ได้ดังนี้

  • คลิกที่ปุ่ม Add Block
  • เลือกกลุ่ม Layout Elements
  • คลิกเลือกบล็อก Columns

บล็อก Columns จะถูกเพิ่มเข้ามาในบทความของเราทันที โดยค่าเริ่มต้นจะมีคอลัมน์ให้ทำงานได้จำนวน 2 คอลัมน์ด้วยกัน

การเพิ่มจำนวนคอลัมน์

เมื่อเราเพิ่มบล็อก Columns เข้ามาในบทความ จะมีคอลัมน์ให้เราใช้งานได้ 2 คอลัมน์เป็นค่าเริ่มต้น แต่ถ้าเราต้องการให้มีหลายคอลัมน์กว่านั้น ก็สามารถเพิ่มได้

ให้เราคลิกที่บล็อกเพื่อโฟกัสก่อน หลังจากนั้นให้ดูที่ไซด์บาร์ด้านขวามือของเรา ที่แท็บ Block ตรง Columns ให้เลื่อนตัวสไลด์ไปด้านขวาเพื่อเพิ่มจำนวนคอลัมน์ หรือกรอกตัวเลขลงไปตรง ๆ ก็ได้เช่นกัน จะนวนคอลัมน์ในบล็อกจะเพิ่มขึ้นตามที่เราระบุ

แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถเพิ่มจำนวนคอลัมน์สูงสุดได้แค่ 6 คอลัมน์เท่านั้นนะครับ มากกว่านี้ไม่ได้

การแทรกเนื้อหาในคอลัมน์

เมื่อได้เพิ่มคอลัมน์เข้ามาในบทความของเราแล้ว ต่อไปก็คือการใส่เนื่อหาเข้าไป ซึ่งในแต่ละคอลัมน์ เราสามารถแทรกเนื้อหาหรือเพิ่มบล็อกชนิดต่าง ๆ เข้าไปได้เหมือนเราเขียนบทความธรรมดาเลยครับ วิธีการก็เหมือน ๆ กัน

ให้นำเมาส์ไปชี้ที่มุมขวาบนของคอลัมน์ที่ต้องการ จะมีปุ่ม Add Block ปรากฏขึ้นมา ก็คลิกได้ตามสะดวกครับ หลังจากนั้นก็เลือกบล็อกที่ต้องการแทรกเข้ามาในคอลัมน์ และจัดการเขียนเนื้อหา แทรกรูปภาพ หรืออื่น ๆ ตามต้องการ

ตัวอย่างการแทรกเนื้อหาลงในคอลัมน์