WordPress การแทรกตาราง Table ในบทความ

ใน WordPress รุ่นก่อนเวอร์ชัน 5 การที่จะแทรกตารางลงในบทความนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ต้องอาศัยปลั๊กอินเสริม แต่ใน WordPress 5 เป็นต้นมา ได้ใช้อีดิเตอร์ตัวใหม่ และยังมีบล็อกที่ชื่อว่า Table มาให้เราใช้แทรกตารางลงในบทความโดยเฉพาะ การสร้างตารางในบทความของ WordPress จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

การแรกตาราง Table ลงในบทความ

การแทรกตารางลงในบทความของเวิร์ดเพรสนั้นสามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่านบล็อกที่ชื่อว่า Table ในกลุ่ม Formatting ซึ่งมีวิธีทำดังนี้

 • ในหน้าเขียนบทความให้คลิกที่ปุ่ม Add Block
 • เลือกกลุ่ม Formatting
 • คลิกที่บล็อก Table เพื่อแทรกตาราง

บล็อก Table จะถูกเพิ่มเข้ามาในบทความ และเราต้องตั้งค่าบางอย่างสำหรับการสร้างตาราง ดังนี้

 • แถบด้านบนสำหรับให้เราจัดตำแหน่งการแสดงผลของตาราง เช่น ชิดซ้าย ชิดขวา กึ่งกลาง ตั้งค่าความกว้าง จัดรูปแบบตาราง
 • ช่อง Column Count สำหรับกรอกตัวเลขจำนวนคอลัมน์ ว่าเราต้องการให้ตารางที่สร้างมีกี่คอลัมน์
 • ช่อง Row Count สำหรับกรอกตัวเลขจำนวนแถว ว่าเราต้องการให้ตารางที่สร้างมีจำนวนกี่แถว
 • เมื่อตั้งค่าเสร็จให้คลิกปุ่ม Create เพื่อสร้างตารางทันที

เราจะได้ตารางเข้ามาใช้ในบทความตามที่ได้ตั้งค่าไว้

แถบเครื่องมือด้านบนมีไว้สำหรับจัดรูปแบบจองตาราง เช่น ตำแหน่งการวาง รูปแบบตาราง เพิ่ม/ลบ แถวและคอลัมน์ เป็นต้น

เมื่อเราพิมพ์ข้อความเข้าไปในเซลล์ของตาราง เรายังสามารถจัดรูปแบบข้อความได้เหมือนการพิมพ์พารากราฟทั่วไป เช่น ทำตัวหนา ตัวเอง แทรกลิงค์ เป็นต้น

การจัดรูปแบบตาราง

เราสามารถจัดรูปแบบตารางเพิ่มเติมได้ดังนี้

Styles การจัดรูปแบบให้ตาราง

เราสามารถจัดสไตล์ให้ตารางได้ 2 รูปแบบ คือ

 • Default รูปแบบปกติ จะเป็นตารางธรรมดามีสีพื้นของแต่ละแถวเหมือนกันทั้งหมด
 • Stripes รูปแบบนี้จะมีการไฮไลต์สีพื้นของแถวแต่ละแถวไม่เหมือนกัน แถวเลขคู่จะเป็นสีหนึ่ง แถวเลขคี่จะเป็นอีกสีหนึ่ง
ตารางแบบ Default
ตารางแบบ Default
ตารางแบบ Stripes
ตารางแบบ Stripes

ซึ่งการเลือกรูปแบบ Style ให้ตารางนั้นสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 เอาเมาส์ชี้ที่ปุ่ม ที่มุมขวาด้านซ้ายของบล็อก Table ปุ่มจะกายเป็น ให้คลิกที่ปุ่มนี้ Block Styles จะปรากฏออกมา ให้เราเลือกได้ตามต้องการ

Block Styles
Block Styles

วิธีที่ 2 ที่ไซด์บาร์ด้านขวามือ ให้คลิกที่แท็บ Block และที่ส่วน Style ให้คลิกเลือกสไตล์ได้ตามต้องการ

Block Styles
Block Styles

Table Settings

ส่วนนี้จะมีปุ่ม Switch ให้เราเลือกเปิดหรือปิดคำสั่ง Fixed width table cells คือการตรึงความกว้างของเซลล์ในตารางนั่นเอง

ถ้าเราเปิดตัวเลือกนี้ไว้ เซลล์ในตารางจะมีความกว้างคงที่ ไม่ว่าจะกรอกข้อมูลลงไปในเซลล์ยาวเหยียดแค่ไหน ความกว้างของเซลล์นั้นก็จะคงเดิม ผลก็คือ ความกว้างของเซลล์ทุกเซลล์ในตารางจะเท่ากัน ดังตัวอย่าง

Fixed width table cells

แต่ถ้าเราปิดตัวเลือก Fixed width table cells ไว้ ถ้าเรากรอกข้อความยาว ๆ ความกว้างของเซลล์จะเปลี่ยนไปตามความยาวของข้อความในเซลล์ เซลล์จะกว้างขึ้น ผลก็คือ บางเซลล์กว้าง บางเซลล์แคบ ขึ้นอยู่กับความยาวของข้อมูล

Fixed width table cells

Color Settings

เราสามารถกำหนดสีพื้นหลังให้ตารางได้ด้วยการเลือกสีในส่วน Color Settings

การเพิ่ม/ลบ แถวและคอลัมน์ในตาราง

เราสามารถเพิ่ม/ลบ แถวและคอลัมน์ในตารางได้ทุกเมื่อตามต้องการ โดยการคลิกเลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในแถวที่ต้องการเพิ่มหรือลบ แล้วคลิกที่ปุ่ม ที่แถบเครื่องมือด้านบนบล็อก จะมีตัวเลือกปรากฏออกมาให้เราเลือกใช้ ดังนี้

เพิ่ม ลบ แถวและตาราง
 • Add Row Before เพิ่มแถวหนึ่งแถว ด้านบนแถวที่เลือกอยู่
 • Add Row After เพิ่มแถวหนึ่งแถว ด้านล่างแถวที่เลือกอยู่
 • Delete Row ลบแถวที่เลือกอยู่
 • Add Column Before เพิ่มคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ ด้านหน้าคอลัมน์ที่เลือกอยู่
 • Add Column After เพิ่มคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ ด้านหลังคอลัมน์ที่เลือกอยู่
 • Delete Column ลบคอลัมน์ที่เลือกอยู่