ดีครับดอทคอม

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 92 การรวม Tuple เข้าด้วยกัน

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 92 การรวม Tuple เข้าด้วยกัน เราสามารถรวม Tuple หลาย ๆ อันเข้าด้วยกันโดยใช้ตัวดำเนินการ + ผลลัพธ์ จะได้ Tuple…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 91 เข้าถึงข้อมูลใน Tuple ด้วยลูป

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 91 เข้าถึงข้อมูลใน Tuple ด้วยลูป เราสามารถเข้าถึงข้อมูลใน Tuple ทีละลำดับจนครบทุกค่าด้วยลูป for ผลลัพธ์ AsusLenovoAcerDellIntelMicrosoft เราสามารถวนลูปเพื่อเข้าถึงข้อมูลใน Tuple โดยการระบุค่า…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 90 การแยกข้อมูลใน Tuple

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 90 การแยกข้อมูลใน Tuple ในขณะที่เราสร้างตัวแปรประเภท Tuple ขึ้นมาและกำหนดข้อมูลให้กับตัวแปรดังกล่าว เรียก Packing เหมือนแพ็กสินค้ายังไงยังงั้น แต่ในกรณีของ Tuple เป็นการแพ็กข้อมูล จากโค้ดด้านบนนั้นเป็นการประกาศตัวแปรข้อมูลแบบ…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 89 การแก้ไขข้อมูลใน Tuple

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 89 การแก้ไขข้อมูลใน Tuple Tuple เป็นชนิดข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ คือเมื่อสร้างข้อมูลประเภท Tuple ขึ้นมาแล้ว เราจะเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลใน Tuple นั้นโดยตรงไม่ได้…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 88 การเข้าถึงข้อมูลใน Tuple

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 88 การเข้าถึงข้อมูลใน Tuple การเข้าถึงข้อมูลหรือสมาชิกใน Tuple สามารถทำได้โดยการอ้างอิงหมายเลขอินเด็กซ์ โดยระบุไว้ภายในเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม square brackets (อินเด็กซ์เริ่มที่ 0) โดยมีรูปบแบบดังนี้ ตัวอย่าง…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 94 ค้นหาตำแหน่งของข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด index()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 94 ค้นหาตำแหน่งของข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด index() เราสามารถใช้เมธอด index() เพื่อคนหาตำแหน่งของข้อมูลตามที่ระบุ ที่ปรากฏอยู่ใน Tuple โดยจะคืนค่ากลับมาเป็นหมายเลขตำแหน่งที่ค้นเจอข้อความที่ระบุเป็นครั้งแรก แต่ถ้าไม่เจอจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น มีรูปแบบการใช้งานดังนี้…

ตอนที่ 93 นับจำนวนข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด count()

ตอนที่ 93 นับจำนวนข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด count() เราสามารถใช้เมธอด count() เพื่อเช็คว่าข้อมูลที่ระบุ มีปรากฏอยู่ใน Tuple จำนวนกี่ครั้ง โดยเมธอดนี้จะคืนค่ามาเป็นตัวเลขบอกจำนวนครั้งที่ค้นเจอข้อมูลที่ระบุ ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ tuple.count(value) ตัวอย่างการใช้งานเมธอด…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 87 ข้อมูลชนิด Tuple

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 87 ข้อมูลชนิด Tuple Tuple คือข้อมูลแบบคอลเล็คชันที่มีการเรียงลำดับและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งข้อมูลแบบ Tuple นี้จะถูกเขียนอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ () round brackets การเข้าถึงไอเท็มของ Tuple…