Skip to content
หน้าแรก » การตั้งค่า Slug ให้บทความ ใน WordPress ทำให้ URL สวยงามและสื่อความหมาย

การตั้งค่า Slug ให้บทความ ใน WordPress ทำให้ URL สวยงามและสื่อความหมาย

การตั้งค่า Slug ให้บทความ ใน WordPress ทำให้ URL สวยงามและสื่อความหมาย

การตั้งค่า Slug ให้บทความ ใน WordPress ทำให้ URL สวยงามและสื่อความหมาย

การตั้งค่า Slug ให้กับบทความ คือการกำหนด URL ที่จะปรากฏต่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา การตั้งค่า Slug ให้สื่อความหมายย่อมได้เปรียบทางด้าน SEO

ใน WordPress ถ้าเราได้ตั้งค่าลิงค์ถาวร (Permalinks) ให้เป็นแบบมีชื่อบทความ (Post Name) อยู่ในลิงค์ด้วย (ดู การตั้งค่าลิงค์ถาวร Permalinks ใน WordPress) สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการกำหนด Slug ให้สวยงาม สื่อความหมาย ซึ่งโดยปกติแล้ว WordPress จะนำชื่อบทความของเราไปตั้งเป็น Slug ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่ง Slug ที่ว่านี้ จะถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของลิงค์ถาวร (Permalinks)

การแก้ไข Slug ให้บทความ

ถ้าเราต้องการกำหนด Slug เองสามารถทำได้โดยการคลิกที่ช่องชื่อบทความ แล้วคลิกที่ปุ่ม Edit ด้านบน จะปรากฏช่องให้แก้ไข Slug และมีปุ่มบันทึก

การแก้ไข Slug ในบทความ

ให้ทำการแก้ไข Slug ให้เรียบร้อย แล้วคลิกที่ปุ่ม Save ได้เลย

การแก้ไข Slug อีกวิธีหนึ่ง

การแก้ไข Slug ให้บทความ

การแก้ไข Slug ให้บทความใน WordPress อีกวิธีหนึ่งคือ ในหน้าแก้ไขบทความ ให้คลิกเลือกที่แท็บ Document ทางด้านขวามือ ถัดลงมาด้านล่างในส่วนของ Permalink ตรงช่อง URL Slug ให้กำหนดคำที่ต้องการให้เป็น Slug ได้เลย เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Publish… เพื่อเผยแพร่ทันที หรือ Save Draft เพื่อบันทึกเป็นฉบับร่าง

การแก้ไข Slug อย่างรวดเร็ว

อีกวิธีหนึ่งสำหรับการกำหนดหรือแก้ไข Slug ให้บทความในเวิร์ดเพรส สามารถทำได้ดังนี้

ในหน้ารายการบทความ ให้เลื่อนเมาส์ไปวางลอยเหนือแถวของบทความที่ต้องการแก้ไข Slug จะมีตัวเลือกปรากฏขึ้นมาภายใต้ชื่อบทความ

การแก้ไข Slug อย่างรวดเร็ว

ให้คลิกที่ Quick Edit จะปรากฏส่วนสำหรับแก้ไขขึ้นมา

Quick Edit
  • ที่ช่อง Slug ให้แก้ไข Slug ตามที่ต้องการ
  • คลิกปุ่ม Update เพื่อบันทึก