Skip to content
หน้าแรก » การจัดการกับตัวอักษร ในบทความ WordPress

การจัดการกับตัวอักษร ในบทความ WordPress

การจัดการกับตัวอักษร ในบทความ WordPress

การจัดการกับตัวอักษร ในบทความ

การจัดการกับตัวอักษร เช่น การทำตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ เป็นต้น เป็นสิ่งที่เราทำอยู่เป็นประจำ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ เมื่อเราเขียนบทความใน WordPress เราสามารถกำหนดลักษณะของตัวอักษรในบทความได้ เช่น ขนาดตัวอักษร ตัวหนา ตัวเอียง เป็นต้น

การทำตัวอักษรเป็นตัวหนา

เราสามารถทำตัวอักษรให้เป็นตัวหนาได้ง่าย ๆ ดังนี้

การทำตัวอักษรเป็นตัวหนา
 1. คลิกลากคลุมตัวอักษรหรือข้อความที่ต้องการทำให้เป็นตัวหนา
 2. กดปุ่ม B ที่ Tool Box ด้านบนของบล็อก หรือกดปุ่ม Ctrl + B บนคีย์บอร์ดก็ได้เช่นกัน

เพียงแค่นี้ตัวอักษรหรือข้อความที่เราเลือกก็จะเปลี่ยนเป็นตัวหนาตามที่เราต้องการ ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นตัวธรรมดาก็สามารถทำซ้ำขั้นตอนเดิมได้เลย

การทำตัวอักษรเป็นตัวเอียง

ถ้าต้องการทำตัวอักษรหรือข้อความให้เป็นตัวเอียง สามารถทำได้ดังนี้

การทำตัวอักษรเป็นตัวเอียง
 1. คลิกลากเพื่อเลือกตัวอักษรหรือข้อความที่ต้องการ
 2. คลิกปุ่ม I ที่ Tool Box ด้านบนบล็อก หรือกดปุ่ม Ctrl + I บนคีย์บอร์ดก็ได้เช่นกัน

เพียงเท่านี้ตัวอักษรหรือข้อความที่เราเลือกก็จะกลายเป็นตัวเอียงแล้วครับ

การขีดเส้นใต้ตัวอักษร

ถ้าต้องการขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถทำได้ดังนี้

การขีดเส้นใต้ตัวอักษร
ทำตัวอักษรขีดเส้นใต้
 1. คลิกลากเพื่อเลือกตัวอักษรหรือข้อความที่ต้องการ
 2. กดปุ่ม Ctrl + U ที่คีย์บอร์ด

เพียงเท่านี้ตัวอักษรหรือข้อความที่เราเลือกก็จะถูกขีดเส้นใต้แล้วครับ

การขีดทับตัวอักษร Strike through

ถ้าต้องการขีดทับตัวอักษรหรือข้อความ สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้งนี้

การขีดทับตัวอักษร Strike through
การทำตัวอักษรขีดทับ
 1. เลือกตัวอักษรหรือข้อความที่ต้องการขีดทับ
 2. คลิกที่สัญลักษณ์สามเหลี่ยมใน Tool Box ด้านบนบล็อก
 3. คลิกเลือก Strikethrough เพื่อขีดทับ

เพียงแค่นี้ตัวอักษรหรือข้อความที่เราเลือกก็จะถูกขีดทับแล้วครับ

การจัดข้อความชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา

ถ้าต้องการจัดข้อความชิดซ้าย กึ่งกลาง หรือชิดขวา สามารถทำได้ดังนี้ (อธิบายตามหมายเลขในภาพด้านล่าง)

การจัดข้อความชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา
 1. จัดข้อความชิดซ้าย
 2. จัดข้อความกึ่งกลางหน้า
 3. จัดข้อความชิดขวา

การกำหนดขนาดฟอนต์ให้ข้อความ

ถ้าเราเขียนบทความโดยไม่ได้กำหนดขนาดฟอนต์ ขนาดตัวอักษรจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในชุดธีมที่เราใช้ แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถกำหนดขนาดฟ้อนต์ด้วยตัวเอง ดังนี้

กำหนดขนาดตัวอักษร
 1. คลิกที่บล็อกที่ต้องการ
 2. ด้านขวามือในส่วนของ Text Settings ให้คลิกที่ Font Size จะมีตัวเลือกปรากฏขึ้นมา
 3. คลิกเลือกขนาดฟอนต์ที่ต้องการ โดยจะมี 4 ขนาด คือ Normal, Medium, Large, Huge โดยขนาดตัวอักษรจะใหญ่ขึ้นตามตัวเลือกไล่จาก Normal มาหา Huge
 4. ถ้าต้วเลือกเท่าที่มียังไม่ถูกใจ เราสามารถกำหนดขนาดฟอนต์เองได้โดยใส่ตัวเลือกที่ช่องถัดจาก Dropdown หรือคลิกที่ลูกศรขึ้นลงเพื่อเปลี่ยนตัวเลขไปเรื่อย ๆ ก็ได้เช่นกัน

การทำให้ตัวอักษรตัวแรกใหญ่ และตัวอักษรอื่น ๆ มีขนาดตามปกติ (Drop Cap)

ถ้าต้องการทำให้ข้อความดูแปลกตาหน้าสนใจ โดยการทำให้ตัวอักษรตัวแรกในบทความมีขนาดใหญ่ ในขณะที่ตัวอักษรตัวอื่น ๆ มีขนาดปกติ ดังรูป

การทำให้ตัวอักษรตัวแรกใหญ่

เราสามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

Drop Cap
ทำ Drop Cap
 1. คลิกภายในบล็อกที่เราต้องการปรับแต่ง
 2. คลิกปุ่ม Drop Cap เพื่อเปิดใช้งาน Drop Cap ให้กับบล็อก

เพียงแค่นี้เราก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแล้ว

การทำให้ตัวอักษรตัวแรกใหญ่ Drop Cap

การกำหนดสีพื้นหลังให้บล็อก

ถ้าต้องการทำให้ข้อความดูแปลกตาขึ้นโดยการกำหนดสีพื้นหลังให้บล็อก สามารถทำได้ดังนี้

 1. คลิกที่บล็อกที่ต้องการ
 2. คลิกแท็บ Block
 3. ที่ส่วน Background Color คลิกเลือกสีที่ระบบจัดเตรียมไว้ให้
 4. หรือคลิกที่ Custom Color เพื่อเลือกสีอื่น ๆ ด้วยตัวเอง

การกำหนดสีให้ตัวอักษร

ถ้าต้องการกำหนดสีให้กับตัวอักษร สามารถทำได้ดังนี้

 1. คลิกเลือกบล็อกที่ต้องการ
 2. คลิกแท็บ Block
 3. คลิกเลือกสีที่ระบบเตรียมไว้ให้
 4. หรือคลิกที่ Custom Color เพื่อเลือกสีอื่น ๆ