Canva | การสร้างการเคลื่อนไหวให้วัตถุในงานนำเสนอ

ในการสร้างงานนำเสนอ หรือ Presentation นั้น การทำให้วัตถุต่าง ๆ ในชิ้นงานมีการเคลื่อนไหวจะช่วยให้งานนำเสนอของเราดูน่าสนใจยิ่งขึ้น ใน Canva เราสามารถสร้างการเคลื่อนไหวให้วัตถุได้ดังนี้

  1. คลิกเลือกวัตถุที่ต้องการสร้างการเคลื่อนไหว
  2. คลิกคำสั่ง “เคลื่อนไหว”
  3. คลิกแท็บ “ภาพถ่ายเคลื่อนไหว”
  4. คลิกเลือกรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ต้องการ (เมื่อนำเมาส์ไปชี้จะมีตัวอย่างการเคลื่อนไหวปรากฏให้เห็น)

ภายใต้แท็บ “ภาพถายเคลื่อนไหว” มีรูปแบบการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ให้เลือกใช้มากมาย เราสามารถนำเมาส์ไปชี้ที่รูปแบบแต่ละแบบเพื่อดูตัวอย่างผลลัพธ์ได้

สร้างการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุทั้งหมดในหน้าเดียวกัน

นอกจากการสร้างการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุทีละชิ้นดังกล่าวข้างต้นแล้ว เรายังสามารถร่นระยะเวลาในการทำงานได้โดยการกำหนดการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุทุกชิ้นในหน้านั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยวัตถุทุกชิ้นจะมีการเคลื่อนไหวแบบเดียกันทั้งหมด โดยวิธีดังนี้

  • คลิกเลือกวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่ง
  • คลิกคำสั่ง “เคลื่อนไหว”
  • คลิกแท็บ “ภาพเคลื่อนไหวของเพจ”
  • คลิกเลือกรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ต้องการ

วัตถุทุกชิ้นในหน้านั้น ๆ จะมีการเคลื่อนไหวที่เหมือนกันทั้งหมด

กำหนดการเคลื่อนไหวให้มีผลกับทุกหน้า

นอกจากนี้เรายังสามารถนำการตั้งค่าการเคลื่อนไหวไปใช้กับทุก ๆ หน้าในงานนำเสนอของเราอย่างรวดเร็ว โดยคลิกที่ปุ่ม “ใช้กับทุกหน้ากระดาษ” ที่อยู่ด้านล่างสุดได้เลย

หรือถ้าต้องการลบการเคลื่อนไหวทั้งหมดก็คลิกที่ปุ่ม “ลบแอนิเมชั่นทั้งหมด” ได้เลย