Skip to content
หน้าแรก » วิธีสร้าง PDF Portfolio ด้วย Adobe Acrobat Pro DC

วิธีสร้าง PDF Portfolio ด้วย Adobe Acrobat Pro DC

วิธีสร้าง PDF Portfolio ด้วย Adobe Acrobat Pro DC

วิธีสร้าง PDF Portfolio ด้วย Adobe Acrobat Pro DC

PDF Portfolio ก็คือชุดของเอกสาร PDF ที่ประกอบไปด้วยเอกสารย่อย ๆ จำนวนหลาย ๆ ชิ้นรวมกันอยู่ด้านใน เช่น ไฟล์ PDF ของหนังสือ 1 เล่ม ที่ประกอบด้วยเอกสารบทต่าง ๆ อยู่ด้านใน เป็นต้น ซึ่งโปรแกรม Adobe Acrobat Pro DC สามารถสร้าง PDF Portfolio ได้ โดยมีวิธีการดังนี้

เมื่อเปิดโปรแกรม Adobe Acrobat Pro DC ขึ้นมาแล้ว ให้คลิกที่แท็บ Tools แล้วคลิกเครื่องมือ Create PDF ตามลำดับ

จะเปิดหน้า Create a PDF from any format ขึ้นมา ให้ทำดังนี้

  1. คลิกแท็บ Multiple Files
  2. ติ๊กตัวเลือก Create PDF Portfolio
  3. คลิกปุ่ม Next

หน้าต่าง Create PDF Portfolio จะถูกเปิดขึ้นมา ให้คลิกที่ดร็อปดาวน์ Add Files… จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมให้เลือกดังนี้

  • Add Files… สำหรับเลือกไฟล์ที่เตรียมไว้สำหรับทำ PDF Portfolio
  • Add Folders… กรณีที่เก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์และต้องการเพิ่มเข้ามาทั้งโฟลเดอร์
  • Add PDF from Scanner… สำหรับแสกนไฟล์จากเครื่องสแกน
  • Add Webpage… สำหรับนำหน้าเว็บเข้ามาสร้าง PDF
  • Add from Clipboard… สำหรับนำเข้าข้อมูลจากคลิปบอร์ด

ในตัวอย่างเลือกเป็น Add Files…

หน้าต่าง Add Files จะถูกเปิดขึ้นมา

ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการเพิ่มแล้วคลิกปุ่ม Open ไฟล์ที่เลือกทั้งหมดจะถูกนำเข้ามาในโปรแกรม

สามารถลากไฟล์ไปยังตำแหน่งใหม่เพื่อจัดลำดับได้ หรือลบไฟล์ที่ไม่ต้องการทิ้งไปเลยก็ได้

เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วคลิกปุ่ม Create

เพียงแค่นี้ก็จะได้ PDF Portfolio ไว้ใช้งานแล้ว

คลิกปุ่ม เพื่อทำการบันทึก

เลือกที่จัดเก็บ ตั้งชื่อไฟล์ และคลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึก แค่นี้ก็เรียบร้อย