วิธีรวมไฟล์หลาย ๆ ไฟล์เป็น PDF ไฟล์เดียว

วิธีรวมไฟล์หลาย ๆ ไฟล์เป็น PDF ไฟล์เดียว

วิธีรวมไฟล์หลาย ๆ ไฟล์เป็น PDF ไฟล์เดียว

ในกรณีที่เรามีไฟล์ PDF หลาย ๆ ไฟล์ แล้วอยากจะรวมทั้งหมดเป็นไฟล์เดียวกัน (หรือรวมไฟล์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ PDF ด้วยก็ได้) สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้ครับ

ก่อนอื่นก็ให้เปิดโปรแกรม Adobe Acrobat Pro DC ขึ้นมาก่อนเช่นเคย

  1. คลิกแท็บ Tools
  2. คลิกเครื่องมือ Combine Files

จะเข้าสู่หน้า Combine Files

ให้คลิกที่ปุ่ม Add Files เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการรวม (ในกรณีที่มีไฟล์ PDF ถูกเปิดอยู่ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Pro DC เราจะสามารถคลิกปุ่ม Add Open Files เพื่อเพิ่มไฟล์ที่เปิดอยู่นั้นเข้ามาได้)

หน้าจอ Add Files จะถูกเปิดขึ้นมา

ให้คลิกเลือกไฟล์ต่าง ๆ ที่ต้องการรวม อาจจะเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์ doc, docx, ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์ชนิดอื่น ๆ ที่สนับสนุนการแปลงเป็น PDF

เมื่อเลือกไฟล์ครบแล้วให้คลิกปุ่ม Open

ไฟล์ต่าง ๆ ที่เราเลือกจะถูกเพิ่มเข้ามา

เราสามารถคลิกลากไฟล์ไปยังตำแหน่งใหม่ตามที่ต้องการได้ เพื่อการจัดเรียงตามที่เราต้องการ

หรือไฟล์ไหนที่ไม่ต้องการก็สามารถลบทิ้งได้เช่นกัน

เมื่อเลือกไฟล์ครบแล้วให้คลิกปุ่ม Combine เพื่อรวมไฟล์

รอสักครู่เพื่อให้โปรแกรมทำการรวมไฟล์ให้เสร็จสิ้น

เมื่อกระบวนการรวมไฟล์เสร็จสิ้น โปรแกรมจะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาแสดงไฟล์ทุกไฟล์ที่เราเลือกในหน้า PDF เดียวกัน ให้คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกไฟล์ PDF ได้เลย

เลือกที่บันทึก ตั้งชื่อไฟล์ ให้เรียบร้อย แล้วคลิกปุ่ม Save

ก็จะได้ไฟล์ PDF ใหม่ ที่รวมไฟล์หลาย ๆ ไฟล์เข้าด้วยกันเป็นที่เรียบร้อย