ดีครับดอทคอม

วิธีสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Pro DC

วิธีสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Pro DC ในกรณีที่เรามีเอกสารที่เป็นกระดาษและมีเครื่องสแกนเรียบร้อย และต้อบงการสแกนเอกสารดังกล่าวเป็นไฟล์ PDF เพื่อจัดเก็บหรือเพื่อส่งต่อให้ใครก็แล้วแต่ สามารถใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Pro DC…

วิธีสร้าง PDF Portfolio ด้วย Adobe Acrobat Pro DC

วิธีสร้าง PDF Portfolio ด้วย Adobe Acrobat Pro DC PDF Portfolio ก็คือชุดของเอกสาร PDF ที่ประกอบไปด้วยเอกสารย่อย ๆ จำนวนหลาย ๆ…

วิธีรวมไฟล์หลาย ๆ ไฟล์เป็น PDF ไฟล์เดียว

วิธีรวมไฟล์หลาย ๆ ไฟล์เป็น PDF ไฟล์เดียว ในกรณีที่เรามีไฟล์ PDF หลาย ๆ ไฟล์ แล้วอยากจะรวมทั้งหมดเป็นไฟล์เดียวกัน (หรือรวมไฟล์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ PDF ด้วยก็ได้)…

วิธีแปลงไฟล์ต่าง ๆ เป็น PDF พร้อมกันทีละหลาย ๆ ไฟล์

วิธีแปลงไฟล์ต่าง ๆ เป็น PDF พร้อมกันทีละหลาย ๆ ไฟล์ ในบทความก่อนหน้านี้ ผมได้แนะนำวิธีแปลงไฟล์ประเภทต่าง ๆ เป็น PDF แบบทีละไฟล์มาแล้ว บทความนี้จะมาแนะนำวิธีแปลงไฟล์เป็น PDF ทีละหลาย…

วิธีแปลงไฟล์ชนิดต่าง ๆ เป็น PDF

วิธีแปลงไฟล์ชนิดต่าง ๆ เป็น PDF ด้วยความสามารถของโปรแกรม Adobe Acrobat Pro DC เราสามารถแปลงเอกสารหลากหลายประเภทให้เป็น PDF ได้ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ โดยประเภทไฟล์ที่สามารถแปลงเป็น PDF ได้…